Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Upptakt för Sofia

19 adepter och 14 mentorer samlades.

Den 14 januari 2019 startade den trettonde omgången av Hildas mentorprogram Sofia.

Vid uppstartsmötet samlades 19 adepter och 14 mentorer i Advokatsamfundets lokaler för att bland annat bekanta sig med varandra, diskutera förväntningar samt få information om nätverket Hilda och årets upplaga av mentorprogrammet. Kvällen avslutades med en gemensam middag.

Sofia_2019_375.jpg

Årets upplaga av programmet består av 19 mentorpar och löper under nästan ett års tid. Deltagarna är yrkesverksamma på advokatbyråer samt inom rättsväsendet och förvaltningen. Under programtiden ska mentorer och adepter träffas regelbundet för att – utifrån adeptens situation, erfarenhet och ambitioner – samtala om bland annat karriär och chefskap. Innan programmet avslutas i december 2019 kommer deltagarna att bjudas in till en gemensam mellantidsträff på Advokatsamfundets kansli.

Sofia är ett individuellt mentorprogram för kvinnliga jurister som har till syfte att ge deltagarna ökad insikt om vad chefsrollen innebär för kvinnor inom olika delar av advokatkåren, rättsväsendet och förvaltningen. Målet med programmet är att öka motivationen för de medverkande att vilja bli chefer eller delägare samt bidra till den professionella utvecklingen i rollen som nybliven chef eller delägare.