Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Avslutningsträff för mentorprogrammet Sofia 2019

Mentorer och adepter samlades för gemensam avslutning av 2019 års omgång av mentorprogrammet.

Den 16 december 2019 samlades ett drygt 20-tal mentorer och adepter för avslutningsträff i den trettonde omgången av Hildas mentorprogram Sofia. Träffen ägde rum i Advokatsamfundets lokaler och gav deltagarna tillfälle att utvärdera projekttiden och ge värdefulla tips och synpunkter inför kommande omgångar. Kvällen avslutades med en gemensam middag.

Sofia_avslutning_2019_375.jpg