Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rakelkonferens bjöd på reflektion och ny kunskap

Digital konferens tog sikte på omställning.

Årets Rakel-konferens var den fjortonde i ordningen, men blev också den första digitala. En panel av erfarna Storhildor, moderatorn Mia Edwall Insulander och föreläsaren Jens Näsström var samlade i Advokatsamfundets hörsal, medan konferensdeltagarna medverkade på teams.

Konferensen sändes från Advokatsamfundets hörsal.
Rakelkonferensen sändes från Advokatsamfundets hörsal.

Årets konferens fick en ny form också på annat sätt, genom att programmet tagits fram med utgångspunkt i svaren på en enkät som sändes ut under våren. Utifrån de inkomna svaren resonerade paneldeltagarna, lagman Lena Egelin, ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen Helena Jäderblom, advokat Eva Hägg och polismästare Carin Götblad, om tre frågeställningar:

  1. Finns det brister i ledarskapet inom rättsväsendet och advokatkåren? Vad för sorts ledarskap behövs idag för att skapa framtidens ledare bland medarbetarna?
  2. Rörlighet på arbetsmarknaden – förbättrar eller försämrar den möjligheten att avancera? Är det positivt för karriären att byta jobb, eller kan en hög rörlighet göra att man inte når hela vägen fram?
  3. Värderar kvinnor ”mjuka värden” högre, och kan det påverka karriären negativt? Att prioritera familjeliv men också att prioritera det sociala på arbetsplatsen över egen löneutveckling och karriär – är det typiskt kvinnor? Behöver det i så fall förändras? Finns det något som kan kallas en ”kvinnlig” ledarstil?

Efter det inledande samtalet presenterade arbetspsykologen och forskaren Jens Näsström aktuell forskning och insikter kring distansarbetets fantastiska möjligheter men också dess risker, med särskild fokus på hur distansarbete påverkar kvinnor. Utifrån hans presentation gav paneldeltagarna sina, huvudsakligen, positiva erfarenheter av distansarbete, men konstaterade också att många nu längtar tillbaka till kontoret och den sociala gemenskap som kan finans där.

Datorskärm med sändning av konferens.
Konferensen som den såg it för deltagarna i teams. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, moderator för samtalet, och paneldeltagarna Carin Götblad, polismästare och tidigare regionpolischef, polisregion mitt, Lena Egelin, lagman i Solna tingsrätt, Helena Jäderblom, ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, samt Eva Hägg, advokat och delägare, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.  

Konferensen avslutade med en frågestund, som delvis kom att handla om kvinnors och mäns olika förhållande till arbetet, men också om vikten av att kunna stå emot omgivningens och sina egna krav på ett visst uppträdande.

Rakelkonferensen var ursprungligen planerad att hållas i Stockholm i mars, men fick ställas in på grund av coronapandemin.

Läs mer om Rakel i det kommande numret av Advokaten.