Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rakelkonferensen den 24 mars ställs in

Nytt konferensdatum: 31 augusti.

Advokatsamfundet har beslutat att ställa in Rakelkonferensen den 24 mars på grund av den pågående spridningen av coronaviruset och med hänvisning till Folkhälsomyndighetens beslut den 10 mars att höja risknivån för spridning i Sverige till ”mycket hög risk”. Konferensen samlar normalt 200–250 deltagare. Anställda på ett flertal advokatbyråer har också fått instruktioner att för närvarande inte delta i konferenser.

Nytt konferensdatum är måndagen den 31 augusti. Advokatsamfundet återkommer med mer information.