Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inspiration och nätverkande för kvinnliga jurister i Göteborg

Hildary-träff samlade kvinnliga advokater och jurister. 

Sabine Söndergaard talade på Hildary.
Juristen Sabine Söndergaard talade på det senaste Hildarymötet i Göteborg. Foto: Malin Levin.

I det kvinnliga nätverket Hildas regi anordnas lunchföredrag i Stockholm, Malmö, Göteborg, Jönköping och Blekinge i syfte att låta kvinnliga jurister inom advokatkåren och rättsväsendet/förvaltningen mötas, inspireras och utbyta erfarenheter med varandra. Planeringsgruppen i Göteborg satsar nu utöver de s.k. Hildary-luncherna på att kunna erbjuda andra format för nätverkande: mingelkvällar, speed-dating, paneldebatter etc.

Planeringsgruppen i Göteborg består idag av 11 st. personer. Medlemmarna är biträdande jurister/advokater på Morris, Vinge, MSA, Werks advokatbyrå och MundeAhlberg advokatbyrå, paralegal på Morris, bolagsjurist på Wallenstam och medgrundare till Stellia Legal Interim/bolagsjurist på Volvo Group. De har alla ett gemensamt engagemang att erbjuda ett roligt och tidseffektivt sätt att träffa sina branschkollegor och samtidigt få tillfälle att lyssna till inspirerande föredrag.

Träffarna i Göteborg planeras med utgångspunkt i Hildas programförklaring att erbjuda ett nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet med ett mål att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare. I Göteborg har nätverket också utökats till att omfatta flertalet bolagsjurister, eftersom bolagsjuristyrket är ett vanligt steg i karriären för många kvinnliga jurister.

Planeringsgruppen arbetar ideellt och förtäring i samband med föredragen är till självkostnadspris. Planeringsgruppens medlemmar turas också om att vara värdinnor för evenemangen; de senaste luncherna/eventen har hållits på Wallenstams huvudkontor på Avenyen (Klas Eklund) och på Advokatfirman Vinges Göteborgs-kontor (Sabine Söndergaard), lokaler som med egna kök också kunnat erbjuda mat lagad på plats. Nästa tillfälle blir ett kvällsevent hos Morris, med lite tur ackompanjerat av strålande sol på terrassen.

En utmaning som gruppen har är att antalet möjliga deltagare begränsas av vilka lokaler eventet hålls i, något som ofta känns tråkigt eftersom de inbokade talarna många gånger väcker stort intresse. Framgent hoppas därför planeringsgruppen även kunna hitta möjligheter att anordna luncher eller kvällsvent i andra lokaler som kan erbjudas inom ramen för nätverket.

Hildary-luncherna har hållits i Göteborg sedan 2006 och intresset bland de kvinnliga juristerna i Göteborgs-området är fortsatt stort. Sedan starten har Hildary gästats av bland andra f.d. justitiekanslern och justitierådet Anna Skarhed, biskop Caroline Krook, f.d. domaren i Europadomstolen och f.d. chefs-JO Elisabet Fura, länspolismästare Carin Götblad, Domstolsverkets generaldirektör Barbro Thorblad, f.d. chefsåklagare Barbro Jönsson, statssekreteraren Catharina Espmark, f.d. partiledare för Centerpartier Annie Lööf, överläkare och professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska Akademien Agnes Wold samt professor i civilrätt vid Stockholms universitet Christina Ramberg.

Text: Karin Wallman Babić

Om du vill ha inbjudningar till Hildary-träffar i Göteborg per e-post kan du använda anmälningsformuläret på Hildas hemsida eller maila direkt till hilda@morrislaw.se