Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda april 2009: Lena Blixt

 Lena Blixt

Lena Blixt
A
dvokat Örebro

Personligt: Bor tillsammans med sonen i Örebros vackra innerstad. Spelar golf, ofta på fina hemmabanan Lanna. Reser gärna tillsammans med sonen till intressanta resmål.

Tips till kvinnliga chefer:
Du kan mycket mer än du själv tror!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestäm över ditt liv!

Min lillasyster var mycket tidigt en självständig person. Under gymnasietiden lyckades hon ofta reta upp lärarna med sina bestämda åsikter. En mycket provocerande uppfattning från min systers sida var att man som vuxen bestämmer över sitt eget liv. Läraren i samhällskunskap förklarade att det gör man inte alls – det finns så många måsten även för en vuxen.

Men min syster har vidhållit sin uppfattning. Hon bestämmer över sitt liv! Om arbetsformerna inom yrket hon valt inte tillräckligt väl går att kombinera med livet i övrigt, ja då förändrar hon arbetsformerna och inte det liv hon vill leva. Visst låter det självklart! Min syster är i reklambranschen men jag ser många likheter med min egen bransch.

1991 gjordes en undersökning av JämO om attityder, möjligheter och hinder på advokatbyråer. Av undersökningen framgår att då fanns det 10 % kvinnor i advokatkåren men 25 % kvinnliga biträdande jurister. Frågan som ställdes var om det om 5 år skulle finnas 35 % kvinnliga advokater eller om de hinder som finns inom branschen kraftigt skulle reducera antalet kvinnliga advokater. I dag 18 år senare är 21 % av advokaterna kvinnor och andelen kvinnliga biträdande jurister är 54 %. Hur är det möjligt?

Advokatyrket är fantastiskt! Jag som både har arbetat på en stor affärsjuridisk byrå i Stockholm och nu är brottmålsadvokat på en mycket liten byrå i Örebro är övertygad om att yrket oavsett inriktning är lika passande för en kvinna som för en man. Men varför försvinner då så många duktiga unga kvinnor från yrket? Och varför blir de inte delägare/innehavare om de är kvar i yrket? Endast 14.4 % av delägarna/innehavarna är kvinnor. Om man tittar på andelen kvinnliga delägare på de stora affärsjuridiska byråerna är siffrorna ännu dystrare läsning. Men dystert för vem kan man fråga sig?

De kvinnor som valt bort yrket eller i vart fall inte är kvar på de större byråerna har förmodligen valt något annat. Ett arbete där det bättre går att kombinera familj, barn och fritidsintressen med ett intressant och givande yrke. Enligt min mening är det kåren och byråerna som är förlorarna. På lång sikt måste det vara förödande för en bransch att inte lyckas attrahera de duktigaste oavsett kön och familjebild.

Visst har det gjorts en del framsteg. Men unga jurister av bägge könen ser kanske inte tillgång till bärbar dator och flexiblare arbetstider som stora förbättringar om man ändå förväntas prestera ett mycket stort antal timmar per vecka. Så många att det blir mycket svårt att kombinera yrket med allt annat viktigt som livet innehåller för de flesta av oss.

För min del blev lösningen att starta eget. Som småföretagare och advokat har man märkligt nog lättare att arbeta rimligt många timmar per vecka än om man är anställd på en stor resursstark byrå. Det borde rimligen vara tvärtom. Även som småföretagare finns det naturligtvis problem som kan vara svåra att lösa när det gäller ekonomin under barnledigheter m.m. Men man bestämmer i vart fall själv över när och var man vill arbeta.

Nätverket Hilda kämpar på för att genom Rakelträffar, Hildaryluncher och mycket mer inspirera kvinnor att bli delägare och att stanna kvar på byråerna. Det är min förhoppning att alla de unga duktiga jurister som nu lämnar våra universitet genom att ställa högre krav på arbetsgivarna också kan medverka till en förändring.

I JämOs undersökning sägs att en kvinnlig jurist som planerar en advokatkarriär med omsorg ska välja sin arbetsgivare. Eftersom problematiken också i grunden handlar om jämställdhet är det som kvinna minst lika viktigt att med omsorg välja sin man för att det framtida livet ska inrymma både ett stimulerande yrkesliv och allt annat som är viktigt.

Lena Blixt
Advokat