Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda december: Maria Eka

Maria Eka
Maria Eka
Expeditions- och rättschef
Regeringskansliet, Kulturdepartementet
(Foto: Marianne Andersson)

Personligt
Man, två barn

Chefstips:
Ge dig tid att stanna upp då och då och reflektera över dig själv och över hur du agerar i din chefsroll.

Denna dagen ett liv

Denna dagen, ett liv. Vad betyder uttrycket, som är ett citat från filosofen, diktaren och kritikern Thomas Thorild, egentligen? Det kanske betyder att under en dag kan hända så mycket att det skulle räcka för ett liv, eller att varje dag ska levas som ett helt liv. Det kan också tolkas som att det är i de enkla händelserna som livets storhet visar sig. Uttrycket användes ju också flitigt av farbror Melker när han drabbades av både mot- och medgångar på Saltkråkan…

Känslan av att det under en dag händer så mycket att det skulle räcka för ett liv är ibland stark i uppdraget som chef. En dag kan innehålla mycket glädje, kanske tillfredsställelse över att en svår fråga äntligen fått en lösning, men också en arbetskamrats frustration över sin arbetssituation eller en konflikt mellan personer som borde kunna samarbeta. Samma dag kan man också möta en okänd persons blick på en lunchrestaurang och få ett leende, se en tragisk människospillra på tunnelbanan och få en varm kram av någon som står en nära.

Det är nog just den komplexa tillvaron, de många intrycken och upplevelserna som gör det värt att se varje dag som ny – ännu ett liv – och att det är såväl i de små händelserna som i helheten som jobbet som chef kan tas tillvara.

Många gånger hörs chefer klaga över sin arbetssituation och över svårigheterna med att kombinera ett krävande arbete med ett fungerande privatliv. Det är ju tyvärr så mycket lättare att sucka och klaga än att lyfta fram de glädjeämnen som finns i chefskapet. Men just där borde vi alla tänka efter en gång till och verkligen hitta det positiva och givande i att vara chef och ha en ansvarsfull position. I det långa loppet är det denna kontrast som ger tillfredsställelse och som gör att det också blir roligt att göra annat än att jobba. Ju större skillnad mellan anspänning i jobbet och avkoppling utanför arbetet, desto mer givande kan dagen kännas.

Jämställdhet på arbetsplatser handlar ofta om mätbara frågor som lika lön och statistik över hur många chefer som är kvinnor respektive män. Det är bra och nödvändigt. Men lika mycket som att föra statistik handlar det förstås om att ingjuta självsäkerhet och mod hos kvinnor för att de ska komma till sin rätt och kanske nå högre än de själva tror att de kan komma. Fortfarande förekommer att män tar sin egen framgång för given och snarast blir förvånade över att omgivningen inte alltid inser detta, medan kvinnor ser på sin egen förmåga med blygsamhet och i stället tenderar att tona ned sin kunskap och förmåga. Där behövs en förändring. Och givetvis kan känslan av otillräcklighet eller blygsel vara lika stor hos en ung man som en ung kvinna. Därför är det en viktig uppgift för både kvinnor och män i höga positioner att lyfta självförtroendet hos dem som är unga och på väg framåt.  

Nätverket Hilda är nytt för mig och har fått mig att tänka mer konkret på förutsättningarna för unga kvinnor och män att komma in i arbetslivet och att hitta yrken och arbetsplatser där de kan finna sin plats och utvecklas. Hilda arbetar just med modeller med mentorskap, föreläsningar, att i vardagen vara en förebild – insatser som alla bidrar till att skapa bättre förutsättningar för fler unga personer att hitta sin plats och roll. Nätverk som Hilda har alltså på alla sätt en betydelsefull funktion att fylla och det är en både rolig och spännande uppgift att försöka bidra till det arbete som Hilda bedriver.

I dessa dagar faller snön, glöggen står på värmning och förberedelserna inför julen pågår redan för fullt. Samtidigt är detta en av de perioder på året då allt som ännu inte gjorts i arbetet ska slutföras. En många gånger svår kombination. Och troligen kommer flera dagar under december att kännas som ett helt liv. Men minns också att se det stora i det lilla och att ta tillvara de kontakter som leder framåt.

En riktigt fin december och så småningom en avkopplande och fin jul tillönskas alla!

Maria Eka