Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda mars 2012: Lena Isaksson

Lena Isaksson

Lena Isaksson
Advokat i Umeå

Personligt
Gift med en kollega, två barn, tre bonusbarn och nybliven mormor till William som föddes på nyårsafton. Trivs i fjällen och på havet.

Chefstips
Var dej själv och se till att din dörr alltid står öppen för dina medarbetare. Var prestigelös, generös med beröm och låt dina medarbetare känna sig delaktiga i de beslut och de mål du uppställer för verksamheten. Känn glädje och stolthet när dina medarbetare utvecklas och gör ett bra arbete.

Starka kvinnor har möjliggjort min karriär

På torsdag den 8 mars är det den internationella kvinnodagen som numera uppmärksammas i hela världen. När jag nu, mitt i karriären, som tant och nybliven mormor blickar tillbaka på mitt hittillsvarande yrkesliv tänker jag på alla de kompetenta och starka kvinnor som jag träffat både genom mitt yrke och i privatlivet. Det är i högsta grad dessa starka kvinnor som format mig som person och som möjliggjort min karriär.

Jag är född och uppvuxen i Bjurholm, Sveriges minsta – och vackraste – kommun, i en familj där pappa var egen företagare mamma var distriktssköterska. Det var ovanligt på 50-talet med en heltidsarbetande mamma. Jag hade daglig kontakt med mormor och farmor som var den tidens förskola och alltid hade tid för mig. De lärde mig att ingenting är omöjligt om man verkligen vill. Min mormor berättade stolt att hennes mormor gjort sig känd i Norrlands inland genom att slå ihjäl en varg och att det gäller att aldrig förlita sig på någon när det verkligen gäller för då har Du bara Dej själv att tillgå.

Under mina juridikstudier i Uppsala arbetade jag varje sommar och alla lov inom kriminalvården, bland annat på Österåkersanstalten där Ann-Britt Grünewald då var chef. Hon hade en idé om att kriminalvården skulle erbjuda vård och inte bara förvaring och ge de som ville en chans att förändra sina liv. Jag lärde mig mycket av henne och av de intagna på Österåker bland annat att vara ärlig och aldrig lova något som man inte kan hålla och att det finns inga onda människor bara onda handlingar. Jag har tillbringat många timmar på fängelser och på häkten och haft stor nytta av det i mitt senare yrkesliv.

Det händer att jag får frågan varför jag blev advokat och brukar då svara att jag vill hjälpa den lilla människan. Det är därför jag valt att arbeta med humanjuridik. Det är ett förtroende och en förmån att få företräda människor under en period i livet då de är som skörast och att försöka bidra till att deras liv blir bättre. Att ibland få känna att ens arbete faktiskt gör skillnad

Men jag hade förmodligen aldrig blivit advokat om jag inte haft förmånen att ha en principal och mentor som från första stund på ett prestigelöst sätt lotsade mig in i yrket och i humanjuridiken.

I juni 1987 klev jag för första gången i mitt liv in på en advokatbyrå i Umeå, tillsammans med min dotter, som då var nio månader, liggande i barnvagnen. Jag hade hört att advokat Mari Ann Johansson behövde extra hjälp under sekreterarens semester och sökte anställning. Mot alla odds fick jag jobbet men Mari Ann kunde snart konstatera att jag var helt oduglig som sekreterare. I stället för att säga upp mig lät hon mig arbeta med enklare familjerätt i stället för att skriva på maskin. Det gick bättre. När sommaren var över erbjöd Mari Ann mig att fortsätta arbeta några dagar i veckan under tiden jag skrev uppsats och så blev det. När jag var klar med mina studier fick jag anställning som biträdande jurist.

På den tiden var det endast sju procent kvinnor i yrket och svårt för kvinnor att få arbete på advokatbyrå. Men Mari Ann Johansson anställde en småbarnsmamma  Det kallar jag mod. Mari Ann hade en gång gjort ett aktivt val att arbeta med familjerätt och att företräda våldsutsatta kvinnor och barn och genom åren hade hon skaffat sig stor erfarenhet och en helt unik kompetens som hon på ett mycket generöst sätt delade med sig av. Jag fick lära mig att försöka hitta konstruktiva lösningar och att det viktigaste är att försöka göra sitt bästa. Hon har lärt mig att en bra chef är tillgänglig för att ge råd, lyssna och dela både motgångar och framgångar med.

2003 startade jag egen advokatbyrå med kontor i Umeå och mottagningskontor i Boden och i Skellefteå. Jag arbetar med familjerätt, migrationsrätt och brottmål och har kontorsgemenskap med tre andra advokater, en kvinna och två män och det fungerar utmärkt.

Jag har under senare år själv haft flera biträdande jurister och praktikanter, och som av en händelse alla har varit unga kvinnor. Jag har känt att det är en förmån att kunna bidra till att unga människor får chansen att utvecklas och växa in i rollen som advokat.

När min tidigare biträdande jurist blev advokat gav jag henne rådet att starta egen advokatbyrå. Hon var till en början tveksam men driver nu framgångsrikt egen byrå och vi har kontorsgemenskap. För en tid sedan tog hon upp frågan om att det inte är dags att anställa en biträdande jurist, nu när bristen på humanjurister blir alltmer påtaglig.

Ett mål med Hilda är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke inom advokatkåren och rättsväsendet och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare. Det är en viktig målsättning. Jag tycker att det är angeläget att flera kvinnor inom advokatyrket vågar starta egna advokatbyråer och, om jag får önska något, satsar på humanjuridik.