Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda november 2013: Charlotte von Essen

Charlotte von Essen

Charlotte von Essen
Rättschef i Justitiedepartementet 

Att leda en ny generation

När jag mötte vänner och kollegor efter sommaren hade de flesta ett leende på läpparna. Alla pratade om den fantastiska sommaren där sol och bad hade präglat dagarna. Det kändes som om alla hade laddat om batterierna och var redo att ta sig an höstens utmaningar. Vilken skillnad mot andra år när regn och blåst har dominerat sommarmånaderna. Vädret påverkar oss verkligen mer än vi tror.

Det vackra vädret har följt med in i hösten. Vilken fantastisk vacker höst det har varit. Jag inser att jag tycker mer och mer om höstarna. Jag gillar de klara färgerna och den friska luften. För min del hämtar jag energi från naturen. Jag varvar ner och får ny kraft när jag, tillsammans med två energiska hundar, är ute i skog och mark. Gärna i den karga naturen på Gotland eller i de djupa skogarna i Västergötland Under den här hösten har det också varit påtagligt att alla våra tre barn är på väg in i vuxenlivet. De har eller är på gång att flytta och står inför ett antal olika val.

Jag har haft många och långa diskussioner med både våra egna ungdomar och med deras vänner om vilka utbildningar de ska välja eller vilka jobb de ska söka. Det finns mycket att välja på och det svårt att veta vad man vill. Våra ungdomar, men också deras vänner, har många gånger bett mig att läsa cv: n och personliga brev inför att de ska söka jobb. Oj, vad de ser annorlunda ut mot hur man i min generation skulle ha uttryckt sig. Den som läser dessa brev får intrycket av att man skulle begå ett riktigt stort misstag om man inte anställer brevskrivaren. Breven präglas inte alls av den modesta ton som jag och mina jämnåriga är vana vid.

Ungdomarna, som är i 20-årsåldern, tillhör helt uppenbart en annan generation, eller generation Y som den kallas. Namnet kommer av engelskans ”why”. Det är en generation som har vuxit upp med många möjligheter och val, ständig kommunikation och stora sociala nätverk.  De är kunniga, inte minst på it-området, kreativa och förändringsbenägna. Kunskapen och kreativiteten gör att de kan hitta på nya effektiva arbetssätt - utmaningen ligger i att dessa inte alltid följer organisationens fastställda riktlinjer eller processer. De är flexibla, men också mer krävande och kritiska än tidigare generationer. Att de vuxit upp med internet har fostrat dem till ett kritiskt och ifrågasättande tänkande. För generation Y är det självklart att vara öppen och dela med sig all möjlig information om sig själv via sociala media. Det finns de som menar att för generation Y är ett flexibelt arbete och personlig utveckling viktigare än ekonomiska förmåner. Får de stimulerande arbetsuppgifter så stannar de – annars kan de lika gärna söka sig vidare. Familjen är viktig och arbetet måste gå att förena med familjelivet.

Självklart är detta schabloner och det går inte att stoppa in alla i en viss åldersgrupp i ett fack och utifrån det dra slutsatser om hur en viss person tycker och tänker. Men jag tror ändå att vi behöver förhålla oss till att våra kommande medarbetare generellt tänker på ett lite annat sätt och därmed ställer andra krav på oss som arbetsgivare. Vi vill även i fortsättningen kunna locka kompetenta personer och vi vill att de stannar, i alla fall under ett antal år. För att göra det behöver vi arbeta vidare med att förena önskemål om personlig utveckling med verksamhetens behov. Vi bör fundera på hur vi ännu bättre kan ta tillvara medarbetarnas kunskaper och kreativitet och vi behöver fortsätta att hitta arbetssätt som gör att arbete och privatliv lättare kan förenas. Detta är också viktigt bl.a. i arbetet med att i framtiden kunna attrahera unga personer, inte minst kvinnor, till chefskap.