Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sommarens Hilda 2014: Doris Högne Rydheim

Doris Högne Rydheim

Doris Högne Rydheim
Rektor, Polishögskolan

Chefstips:
Var ärligt intresserad och lyssna på medarbetarna.

Personligt:
Jag och maken lägger guldkant på vardagen väl medvetna den hårda vägen om hur hälsa snabbt kan bytas mot ohälsa.

I stormens öga

Mitt yrkesverksamma liv har varit långt och innehållsrikt. Jag har hållit mig inom rättsväsendet men fått förmånen att vara i lite olika myndigheter. Alltid har fokus varit på förändring och förbättring och de gånger jag fått frågan om jag har medverkat i ett förändringsarbete så har jag alltid svarat att det har jag ju.

Men nu börjar jag inse att förändring är så mångfasetterat och kan vara så mycket mer.

Idag ansvarar jag som rektor för Polishögskolan. Vi har bland annat grundutbildningen till polis här med ca 650 studenter. Den verksamheten ska överlämnas till Södertörns högskola som ska utbilda på uppdrag från polisen. Första studenterna där startar i januari 2015.

Samtidigt ska hela polisen, som idag är 22 myndigheter med ca 28 500 medarbetare, samlas i en enda myndighet från den 1 januari 2015. Hela uppbyggnaden organisatoriskt men även ansvarsområden etc. ändras. Just nu tillsätts de högre chefstjänsterna för att fram mot årsskiftet ha fått många fler chefsnivåer på plats.

Att vara chef och ansvarig för medarbetare i ett sådant läge är en utmaning. Att få ihop omställningen med stora övertaligheter vid Polishögskolan och samtidigt ge entusiasm för möjligheterna i den nya Polismyndigheten är inte helt enkelt. Här blandas medarbetares oro för jobbet med nyfikenheten inför framtiden. Men också medarbetare som med en axelryckning säger att detta nog inte berör mig.

Arbetets genomförande är lagt i en särskild kommitté som är fristående från RPS och lyder direkt under regeringen. Jag själv sitter i RPS ledningsgrupp och har självklart förmånen att få information om allt som händer i den stora förändringen. Men trots det så är det en väldigt genomgripande och komplex förändring som jag som tillhörande den gamla stukturen inte alltid känner mig delaktig i. Känslan blir lite som att vara i stormens öga utan att riktig kunna styra förändringen framöver.

Jag själv är som person trygg och stabil. Men denna gång har det överraskat mig hur jag tidvis inte kunnat släppa frågorna utan vaknat på natten med alla tankar och farhågor i huvudet. Självklart inträffar detta mest när jag inte har all information eller inte förstår hur man resonerar för de lösningar man valt. Men det har också rört min egen roll. Visst har jag mindre tid kvar i jobb än åren jag redan jobbat men det blir också viktigare och viktigare med åren att ha tillräckliga utmaningar i jobbet och en miljö som tillåter skoj och lättsamhet även om frågorna är allvarliga.

Rollen som rektor försvinner också med förändringen och utbildningsenheten får ett nationellt ansvar för all utbildning från lokal nivå till central nivå. Så var i denna organisation kommer mitt framtida uppdrag att finnas? Jag har sökt några av de nya jobben som inte rört utbildning men ännu inte varit den som fått anställningen. Så hur blir det?

Men just nu är hälsan och sommaren viktigare. Visserligen några veckor kvar med diskussioner och planering av höstens arbete som ska inriktas mot den nya myndigheten. Men sen ledigt, social samvaro med släkt och vänner och lite snickrande på 1800-talshuset.

Så norra Värmdö – jag är på gång och kommer att vinka till Er alla som tar Er med båt genom Lindalssundet.

Förväntansfulla sommarhälsningar