Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda april 2017

Nyfiken på Maria Eka, chefsrådman, Förvaltningsrätten i Stockholm

Jag har valt att bli chef inom rättsväsendet därför att det är ett ansvarsfullt och meningsfullt arbete. Att vara chefsrådman ger också en möjlighet att kombinera dömande verksamhet och administrativa frågor, en blandning som jag gillar.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: Steg för steg

Maria Eka

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Jag tvekade över min förmåga att vara chef innan jag blev erbjuden en sådan tjänst, men när det väl hände kände jag mig redo.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Att vara konsekvent i sitt uppträdande och att vara kommunikativ – att både kunna lyssna på andra och att själv vara begriplig i det man förmedlar. Dessutom att vilja förstå, både den enskilde individen och det större sammanhanget.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Det är jobbigt att göra misstag, men det mesta går att rätta till i efterhand. Dessutom, förstås, kan ett misstag vara en nyttig erfarenhet som gör att man behöver stanna upp och reflektera över vad som hände och vad man kan lära av misstaget.

Varför rekommenderar du chefskap?
Att vara chef är att växa och utvecklas som person. Det gör också att du får möjlighet att påverka och utveckla en verksamhet, vilket är tillfredsställande.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Genom att vara goda förebilder och genom att lyfta fram de positiva egenskaperna hos dem vi har omkring oss, både kvinnor och män. Tillsammans kan vi både förändra attityder och locka fram goda ledare!

Hur gör du för att ladda batterierna?
Mest av allt genom att vara med min familj men också genom kulturupplevelser av olika slag. Litteratur som får mig att tänka i andra banor, en omvälvande teaterföreställning eller nyskapande konst ger energi och perspektiv.

Vilken är din favoritapp?
Instagram

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Att domstolarna ska vara attraktiva och moderna arbetsgivare som kan rekrytera och behålla hög kompetens i alla personalgrupper.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Lär känna dig själv och var medveten om både dina svagheter och dina starka sidor. Om du iakttar dig själv och hur du reagerar i olika situationer kan du utvecklas och därmed också ta nya steg i arbetslivet.