Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda april 2018

Nyfiken på Monica Hall, chef för utskottsavdelningen i Riksdagsförvaltningen

Jag har valt att bli chef inom Riksdagsförvaltningen för att kunna bidra till utvecklingen av en central del av den offentliga förvaltningen.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: Karriär och familj i olika faser.

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Nej, jag tvekade inte. Vid den tidpunkten hade jag vikarierat som chef under en tid och kände mig redo för en chefstjänst.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Jag har alltid uppskattat chefer som är engagerade, tydliga och prestigelösa. Jag hoppas att jag själv också har de egenskaperna.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Att det viktigaste just är att lära sig av dem. Dessutom brukar det mesta gå att reparera i efterhand.

Varför rekommenderar du chefskap?
Det ges möjlighet att tillsammans med andra utveckla organisation och verksamhet. Chefskap bidrar också till den egna personliga utvecklingen.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Även om andelen kvinnor på höga poster ökar är det fortfarande betydelsefullt med goda förebilder och ett aktivt arbete med att identifiera och uppmuntra lovande chefsämnen. 

Hur gör du för att ladda batterierna?
Det bästa är att förlora sig i olika projekt på sommarstället.  

Vilken är din favoritapp?
Olika nyhetsappar och min stegräknarapp. 

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Förutom kompetensförsörjningsfrågan tror jag det kan bli att värna ämbetsmannarollen.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Du klarar mer än du tror.