Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda april 2020

Nyfiken på Margareta Brattström
Professor i civilrätt, särskilt familjerätt, vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Har nyligen avslutat ett uppdrag som institutionens prefekt (3+3 år).

Jag har valt att bli chef inom universitetsvärlden därför att jag tycker att det är roligt med människor och att medverka i utvecklingsarbeten. Vid akademin är chefsuppdrag typiskt sätt tidsbestämda, någon som möjligen gjort mitt val att åta mig sådana uppdrag lättare än om det varit fråga om tillsvidaretjänster.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken Slumpen visar vägen.

Som ung jurist provade jag bland annat arbete vid domstol och på advokatbyrå. Jag gillade alla alternativ och funderade mycket på vilken väg jag skulle välja. När jag var föräldraledig med vårt äldsta barn blev jag kontaktad av professor Sten Hillert vid Uppsala universitet. Trots att en karriär inom akademien var något jag inte tänkt mig lyckades Sten att väcka mitt intresse. Snart hade jag tackat ja till medverkan i ett externfinansierat och tidsbestämt forskningsuppdrag angående ägarlägenheter. Det blev en treårig tjänst som innefattade mycket tid för forskning och skrivande, kompletterad med en del anvisad undervisning i familjerätt. Kombinationen med att dels få fördjupa sig i ett ämne, dels träffa studenter med jämna mellanrum visade sig vara nåt som jag uppskattade. I samband med att forskningsprojektet blev klart tillsatte riksdagen en utredning om ägarlägenheter. Jag blev en av de experter som knöts till utredningen. Vid den tidpunkten hade jag bestämt mig för att om möjligt fortsätta som forskare. Det blev doktorandutbildning i Uppsala. Ämnet för min avhandling – makars pensionsrättigheter – hade jag hittat genom undervisningen. Att doktorandprojektet kom att sammanfalla med en omfattande reformering av det allmänna pensionssystemet medförde att forskningen blev en än mer dynamik process än vad jag kunnat föreställa mig. När avhandlingen blivit godkänd och jag blivit jur. dr behövdes en kursföreståndare för en av terminskurserna på juristutbildningen, vilket medförde att jag fick ansvar för omkring 350 studenter och ledde ett lärarlag på runt tio personer. Strax därefter behövdes en föreståndare för Institutet för fastighetsrättslig forskning … På motsvarande sätt har det fortsatt!

Margareta Brattström

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?

Jag tvekade inte när jag blev erbjuden min första chefstjänst, men innan jag svarade ja funderade jag en hel del på vad rollen skulle innebära och vad jag skulle kunna bidra med.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?

Engagemang och intresse för såväl de uppgifter som ledarrollen medför som för verksamheten som man ska leda, i kombination med en förmåga att fatta beslut, tror jag är viktiga egenskaper för ett framgångsrikt ledarskap.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?

Misstag är jobbiga att begå, men är en del av livet. De läggs till erfarenhetsbanken och bidrar därmed till förmågan att hantera kommande situationer.

Varför rekommenderar du chefskap?

Att bli chef är nåt som kan rekommenderas för den som gillar sitt arbete och som är intresserad av att medverka till och ansvara för arbetsplatsens utveckling.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?

Att avdramatisera chefsrollen kan vara ett sätt att få fler kvinnor att söka chefsposter. Tjejer brukar göra ett gott jobb, minst lika ofta och bra som killar. Därför borde det vara lika självklart för kvinnor som för män att söka och att få ett jobb som chef.

Hur gör du för att ladda batterierna?

Att umgås med familj och vänner samt att läsa skönlitteratur och att påta i torpträdgården laddar mina batterier.

Vilken är din favoritapp?

Sveriges Radio Play är min favoritapp. Jag kallar mig själv P1-oman. Lundströms Bokradio, Stil, God morgon, världen! och USA-podden är några av mina favoriter.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?

En av de stora framtidsfrågorna är den snabba digitaliseringsutvecklingen som pågått under en längre tid. Utvecklingen medför såväl möjligheter som utmaningar, för både forskningen och undervisningen. Den orostid som vi lever i för tillfället med Covid-19, våren 2020, har medfört att allt går ännu fortare än brukligt, på gott och ont.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?

Lyssna på andra men bestäm själv.