Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda april-maj 2021

Nyfiken på Åsa Erlandsson, advokat och partner i Setterwalls Advokatbyrå, ledamot i Advokatsamfundets styrelse.

Jag har valt att bli delägare i advokatbyrå därför att: jag vill vara med och driva byrå och påverka advokatbyråernas framtid.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: Work hard and be nice to people.

Åsa Erlandsson

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Jadå. Men vågade lyssna till folk omkring mig som trodde på mig och tänkte att tror de på mig så ska väl jag göra detsamma.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Att kunna förstå och se andra. Att bjuda in, att lyssna in och kunna ändra sig. Men samtidigt vara modig nog att stå för sina egna uppfattningar, värderingar och beslut.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Allt. Det är ju av misstagen jag lärt mig! Alltså, att det inte är så farligt att göra fel. Det viktiga är hur man hanterar det.

Varför rekommenderar du chefskap?
Generellt därför att det är fantastiskt att få bidra till och se medarbetare och verksamhet utvecklas. Men också därför att vi behöver många olika typer av chefer. Därför är det viktigt att alla som tänker tanken att det kanske skulle vara kul att vara chef, vågar prova. Och det tror jag blir lättare om det finns många typer av chefer; flera olika förebilder helt enkelt.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter? Genom att visa att det går! Och genom att jobba på de dolda fördomarna om hur en chef ska vara och se ut, dvs göra steget till hög chefspost mindre brant. Alltså: det är – verkligen – inte bara med kvinnorna vi ska jobba. Det stora jobbet ligger i att jobba med den miljö som chefsposterna rekryteras och verkar i.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Umgås! Och testar nya aktiviteter. (Vilket är märkligt för egentligen trivs jag som bäst när jag gör samma gamla saker som vanligt.)

Vilken är din favoritapp?
SR Play. Och Spotify. Ja, och Swish förstås.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Mångfald och långsiktighet. Frågorna hör ihop med hur vi ska kunna fortsätta vara ett attraktivt alternativ för såväl kunder som medarbetare. Och om jag får nämna en fråga till: digitaliseringen.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Välj rätt chef! Och glöm inte att karriären är lång. Blir det fel någonstans finns det tid att rätta till. Och du är en erfarenhet rikare.