Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda april 2022

Nyfiken på Mari Heidenborg, justitiekansler.

Jag har valt att bli chef därför att:
Jag tycker om att påverka och göra skillnad. Jag vill driva frågor jag är engagerad i och bidra till ett bättre och mer jämställt arbetsliv på riktigt.

Mari Heidenborg

Hur tror du att du uppfattas som ledare?
–  Jag tror och hoppas att jag uppfattas som tillgänglig, tydlig och tillitsfull, att jag tror på mina medarbetare och låter dem växa som människor.

Berätta om en händelse eller erfarenhet som har påverkat hur du är som chef.
– En erfarenhet som växt fram och som jag bär med mig är förekomsten av mer undermedvetna, subtila fördomar och stereotypa uppfattningar om hur kvinnor fungerar. Det gör det svårare för kvinnor att nå högre positioner och kvinnliga chefer får kämpa hårdare än män för att få acceptans som ledare. Även om den öppna könsdiskrimineringen har minskat har fördomarna inte gjort det. Vi har fortfarande mycket att jobba med och det är något som jag alltid försöker förhålla mig till och beakta i mitt ledarskap.

Vilken är den viktigaste förändringen som behövs för att skapa en mer jämställd bransch?
–  Att jämställdhetsarbetet bedrivs brett, att det inte blir en särfråga och att frågan drivs av både män och kvinnor.

Om du från någon av dina tidigare chefer fick sno en egenskap du inte själv har, vilken skulle det vara?
–  Jag tror inte på att försöka efterlikna någon annan chef utan att i stället göra det bästa av sina egna förutsättningar. För att kunna bottna i chefskapet måste man vara ärlig mot sig själv, det är först då blir man trovärdig som chef.

Vilket råd skulle du ge till en vän som står inför ett karriärsval?
–  Gå på ditt engagemang och inte på vad som framstår som det mest strategiska valet. Är du engagerad i arbetet gör du bra ifrån dig och då blir det sannolikt en bra utveckling på karriären. Och om det mot förmodan inte blir så har du ju i alla fall trivts på jobbet.

Hur gör du för att hitta balans mellan yrkesliv och privatliv?
–  Jag sätter tydliga gränser mellan jobb och fritid och ser till att jag har dagar i min kalender där jag är helt obokad.

Om du för en dag fick testa att vara chef i en annan bransch, vilken skulle du välja och varför?
–  Jag vill inte vara i någon annan branch än den jag är i.

Vad lyssnade du senast på i mobilen?
–  Jag lyssnar inte särskilt mycket i mobilen men sätter gärna på lite gamla discodängor på högtalaren när det ska städas i hemmet.

Om du får rekommendera något, vad som helst, vad vill du då rekommendera?
–  Lär dig att säga nej och välj noga vad du ska lägga din tid på. Se till att få tid till återhämtning på sätt som passar dig.