Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda augusti 2020

Nyfiken på Cecilia Renfors, justitieråd i Högsta domstolen

Jag har valt att vara chef inom rättsväsendet därför att det föll sig så. De senaste åren har jag dock inte haft renodlade chefsjobb utan uppdrag med fokus på juridiskt knäckande och juridiska bedömningsfrågor. Min ”karriärplan” har varit att nappa på de erbjudanden som varit lockande för att det rört sig om spännande och intressanta uppdrag.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: ”Allt kan bli bättre”. Rubriken syftar både på mina – för omgivningen ofta påfrestande – ambitioner att bearbeta texten vid utformandet av beslut och andra dokument och en i grunden optimistisk livshållning.

Cecilia_Renfors_200.jpg

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Både ja och nej. Den första riktiga chefstjänst jag sökte fick jag inte. Inför ansökan funderade jag en hel del på om jag var redo att axla ansvaret. Det första chefsjobbet jag sedan fick tvekade jag inte över. Jag kände stor lust att ta mig an det nya och okända som väntade.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Ett intresse för att arbeta med människor och en vilja att leda. Självförtroende och trygghet i rollen. Ett glatt och gott humör är också bra.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Just att man lär sig av dem, och att man överlever yrkesmässigt – och personligt – även om man gör misstag.

Varför rekommenderar du chefskap?
Det gör jag egentligen inte på ett generellt plan. Däremot rekommenderar jag det till den som vill vara chef och är intresserad av att leda.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Att det finns kvinnor på olika chefsposter är viktigt, liksom att även kvinnor får uppmuntran och stöd under sitt yrkesliv när det gäller chefande och ledarskap.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Är ute i naturen, läser böcker, ser film och bra serier.

Vilken är din favoritapp?
Jag är ingen app-människa men tycker SMHI-appen är väldigt bra.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Förhoppningsvis att det är viktigt att rättssäkerheten för enskilda även i fortsättningen är en grundläggande princip.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Det finns inte en enda norm när det gäller egenskaper och yrkesskicklighet som alla måste motsvara. Det är OK att vara sig själv, med individuella styrkor och svagheter. Var inte alltför hård mot dig själv.