Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda december 2018

Nyfiken på Maarit Jänterä-Jareborg, professor i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet, ordförande i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Jag har valt att bli chef inom universitets- och högskolesektorn därför att min utbildning och med åren förvärvade kompetens bäst kommer till användning inom detta mångfacetterade område. Jag trivs med de varierande arbetsuppgifterna, allt från studentundervisning till beslutsfattande om hundratals miljoner till svensk forskning och dess internationalisering.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: Det går an – en kvinnas vägval inom akademien.

 Maarit Jänterä Jareborg

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Min första riktiga chefsposition var att bli dekan för juridiska fakulteten i Uppsala, åren 2004–2008. Som tidigare prodekan visste jag vad uppdraget handlade om. Jag avvägde noga mina egna förutsättningar att genomföra uppdraget och kom fram till att de var tillräckliga.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Jag sätter stort värde på drivkraft och förmåga att se möjligheter till utveckling. Det är viktigt att engagera medarbetarna i förändringsprocesser och ge kredit för insatserna. Tydlighet är viktig, också när det gäller att komma med kritik och smärtsamma besked.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Jag har haft en tendens att sätta ribban för högt och kräva för mycket. Jag tror mig ha blivit ödmjukare i förhållande till andra och mig själv.

Varför rekommenderar du chefskap?
Varje människa bör ta sin unika potential till vara, och vissa passar särskilt bra som chefer. Chefskapet är ett unikt sätt att kunna bidra och ett bra medel mot all yrkesmässig stagnation. Men sök inte prestige!

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Jag tror mycket på ”förebildseffekten”, något som jag själv länge saknade både privat och yrkesmässigt. Ser man hur en (duktig) kvinna på en hög post agerar och vad hon uppnår är det väldigt stimulerande för andra kvinnor, i och med att vi kvinnor har lättast att ”relatera” till andra kvinnor. Chefskap förutsätter samtidigt ett starkt stöd ”på hemmaplan”.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Jag älskar blommor och naturen, så ett besök i en blomsterhandel eller en strandpromenad hjälper, liksom allt arbete i min trädgård. Utan skönlitteratur skulle jag inte överleva. Mina barnbarn Silas (9 månader) och Spock (Skyeterrier, 4 år) är stora glädjeämnen.

Vilken är din favoritapp?
Vädertjänsten.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Rättssystemets innehåll och funktion riskerar att gå förlorade genom sociala mediers förenklande och polariserande budskap. Juristutbildningen måste tydligt och analytiskt lyfta fram demokratiska värderingar och grundläggande rättigheter och bidra till att utforma jurister med stor integritet och kurage. Som ordförande för en betydande extern forskningsfinansiär ser jag alarmerande tendenser i forskarsamfundet att betrakta rättssystemet som ett normativt system bland många andra (likvärdiga).

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Träna att stänga av den inre röst som vill förminska allt du gjort, uppnått eller vill uppnå. Förhåll dig kritiskt till den hävdvunna bilden att bara män har presterat rättsvetenskap av värde. Låt dig inte heller påverkas av ”olyckskorparna” – sådana finns alltid.