Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda december 2019

Nyfiken på Anne-Marie Pouteaux, advokat/delägare, Wistrand advokatbyrå

Jag har valt att bli delägare i advokatbyrå därför att det var den naturliga vägen uppåt/framåt som advokat när jag blev erbjuden delägarskap året efter att ha blivit medlem i Advokatsamfundet för snart 35 år sedan.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: ”Varför inte?”

Anne-Marie Pouteaux

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Nej, varför skulle jag ha gjort det?

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Att veta vad man vill, vara tydlig, kunna delegera, kunna fatta beslut (också de obekväma), och samtidigt vara lyhörd och rättvis. Därmed inte sagt att jag besitter dem alla i vart fall inte samtidigt och i tillräckligt hög grad.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Att erkänna dem, försöka lära av dem och rätta till de som går att rätta till. Att älta dem hjälper inte, bättre att sedan lämna dem bakom sig och gå vidare. Ibland lättare sagt än gjort.

Varför rekommenderar du chefskap?
Det ger möjlighet att påverka. Samtidigt innebär det ansvar för genomförda idéer och förändringar, som tillsammans bidrar till förståelse för komplexiteten av problem, den värld av kollegor, klienter, motparter och deras olika bevekelsegrunder för valda sätt att agera/inte agera. 

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Få dem att acceptera att man inte kan hinna allt samtidigt. Livet är en lång sträcka av val, där olika perioder öppnar möjligheter och utrymme för att så småningom ha fått tid till och uträttat en hel del om än kanske inte allt som man i ungdomen drömde om och hoppades på. Och ta hjälp i vardagen!!

Hur gör du för att ladda batterierna?
Böcker, böcker och åter böcker kombinerat med tidningar, opera, ett och annat bygg-projekt och när vädret så tillåter naturen.

Vilken är din favoritapp?
USA-podden

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Hur digitalisering och AI kommer att påverka våra klienters krav på juridisk rådgivning till innehåll och form och våra möjligheter att kunna möta dessa krav på ett kostnadseffektivt sätt.