Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda december 2020

Nyfiken på Annika Öster
Generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten

Jag har valt att bli generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten därför jag efter 27 år som åklagare ville arbeta med fokus på dem som utsätts för brotten, lyfta deras specifika frågor samt bidra till ökad kunskap och ett bättre bemötande på individnivå.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge den rubrik jag tidigare satt, nämligen  ”Från brott till upprättelse”.

Annika Öster

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Nej, visserligen var jag yngst bland chefsåklagarna när det blev aktuellt, men jag gjorde ett medvetet val att söka tjänsten. Det var ett tufft, men ett spännande och utmanande arbete i 16 år innan jag erbjöds att bli generaldirektör på Brottsoffermyndigheten. Att få möjlighet att utveckla arbetet med brottsofferfrågorna har sedan varit fantastiskt på många olika sätt och med en stor frihet att utforma arbetet utifrån givna uppdrag.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Att ha ett intresse för människor, kunna lyssna, ge ansvar och stötta är viktigt. Du behöver känna dig själv och kunna vara tydlig.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Det är väl just det – att man lär sig av sina misstag. Det kommer alltid nya erfarenheter som bygger ens egen kunskapsbank även ur misstag.

Varför rekommenderar du chefskap?
Att som chef ta ansvar, driva och bidra till utvecklingdet är spännande. Det är alltid inspirerande att se hur medarbetare kliver fram, kommer med idéer och utvecklas. Många vill förändring och kan bidra.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Vi kan själva vara förebilder, uppmuntra och ge ansvar till dem som finns i vår närhet, erbjuda utbildning/nätverk och visa att det går att kombinera en yrkeskarriär med ett familjeliv.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Älskar att åka alpint, men en vanlig skogspromenad, en god bok och tid med familj och goda vänner ger också kraft.

Vilken är din favoritapp?
Just nu under pandemin: appar som Starleaf, Facetime och Skype som ger mig möjligheten till möten ansikte mot ansikte.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
På brottsofferområdet: de krav som ställs på Sverige utifrån olika konventioner gällande olika grupper av brottsoffer, särskilt barns ställning i rättsprocessen. Som arbetsgivare och chef är vi många som funderar på frågan om hur vi kan behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. När vi nu lär oss att arbeta på mer flexibla sätt så kommer vi även att få greppa andra typer av arbetsmiljöfrågor. Vi kommer även få nya rekryteringsmarknader att förhålla oss till vilket kan ge spännande möjligheter såväl för myndigheter utanför storstäderna som för dem som vill söka spännande jobb ute i landet men bo kvar i storstäderna.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Prioritera tid för reflektion. Var ärlig mot dig själv med vad du vill men lås dig inte. Har du ett tydligt mål som du jobbar mot så är det bra, men var öppen för alternativa möjligheter som ges under resans gång. Det finns så många intressanta uppdrag inom juridiken!