Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda vintern 2021–2022

Nyfiken på Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde

Jag har valt att bli chef inom statsförvaltningen därför att det ger mig fantastiska möjligheter att påverka både samhälle och individer och samtidigt själv påverkas och ständigt lära nytt.

 Christina Gellerbrant Hagberg

Hur tror du att du uppfattas som ledare?

– Hm, samvetsfråga. Jag brukar få höra att jag är engagerad, strategisk, prestigelös. Nyfiken, orädd och uthållig. Men samtidigt otålig och krävande.

Berätta om en händelse eller erfarenhet som har påverkat hur du är som chef.

– De flesta, även vardagliga situationer, har betydelse för hur jag är som chef. Så jag tänker på den feedback jag fått, både av mina chefer och av de som jag är chef över – den har betytt mycket. Den positiva återkopplingen må vara enkel att ta emot men den rinner snabbt av. Den som ger möjlighet till förbättring – ja, den kan vara svårare att ta emot, men det är den som gett mig möjlighet att utvecklas. Jag har till exempel lärt mig mer om hur mitt agerande påverkar andra och hur det kan uppfattas.

Vilken är den viktigaste förändringen som behövs för att skapa en mer jämställd bransch?

– Synen på vad som värderas, vilka erfarenheter och egenskaper. Och synen på vilket arbetsliv och vilken arbetsplats som vi vill medverka till.

Om du från någon av dina tidigare chefer fick sno en egenskap du inte själv har, vilken skulle det vara?

– Jag tänker på en chef som kan sägas ha en räv bakom örat i betydelsen listig men också taktisk, ligga ett drag före andra. Det kan jag utveckla!

Vilket råd skulle du ge till en vän som står inför ett karriärsval?

– Tänk efter men känn efter också. Och tänk inte för mycket. Våga språnget!

Hur gör du för att hitta balans mellan yrkesliv och privatliv?

– Kanske mer variation än balans. Balans står för jämvikt, det är det sällan. Men med variation så hittar jag både återhämtning och glädje. Om jobbet till exempel tidvis innebär att jag träffar många människor så skapar jag variation genom att träffa få privat. Men träffar de människor som är allra viktigast, de som skapar meningsfullhet.

Om du för en dag fick testa att vara chef i en annan bransch, vilken skulle du välja och varför?

– Vården! Likheter så till vida att det handlar om att leda specialister i gemensamt och betydelsefullt arbete för människor i utsatta situationer, men ändå föreställer jag mig stora skillnader.

Vad lyssnade du senast på i mobilen?

– Förutom Ekots nyhetssändningar så verklig avkoppling i sällskap med rättsarkeologen Ruth Galloway i den senaste boken av Elly Griffiths: ”Nattfalkarna”.

Om du får rekommendera något, vad som helst, vad vill du då rekommendera?

– Det må vara ett slitet uttryck men är inte desto mindre sant, ”Carpe diem”, att njuta av nuet. Livet består mest av vardagar. Se till att göra det allra bästa av dem, varenda en.