Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda februari 2018

Nyfiken på Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten

Bakgrund

Jag har arbetat i offentlig sektor under i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv, även om jag inledde yrkeslivet på en advokatfirma. Över 20 år på Skatteverket, under myndighetens resa från bruna kuvert till kundfokuserad myndighet, har präglat mig. I en stor organisation finns goda möjligheter att pröva på mycket, och det har jag fått möjlighet att göra, också som chef över allt från folkbokföring och service till skatterevision och rättsliga frågor. Att bli chef lockade tidigt, och jag har haft förmånen att få chefsuppdrag på olika nivåer, bland annat som regionchef över tre olika skatteregioner. 2011 fick jag uppdraget som generaldirektör för Centrala studiestödsnämnden (CSN). Sedan hösten 2015 är jag rikskronofogde och chef för Kronofogden, en myndighet med drygt 2 300 anställda över hela landet. Det har varit väldigt stimulerande och inte minst lärorikt att under årens lopp lära känna olika verksamheter, myndighetskulturer och framförallt alla engagerade och kunniga statstjänstemän!

Jag har valt att bli chef inom myndighetsvärlden därför att arbetet som statstjänsteman är för mig något av det finaste man kan göra. Som myndighetschef får jag förtroendet att genomföra den politik som avspeglas i regleringsbrev och lagstiftning. Det innebär ett stort ansvar också gentemot medarbetare, medborgare och samhället i stort.

Christina Gellerbrant Hagberg

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?

Nej, och det överraskade mig – jag hade siktet inställt på expertrollen men svarade instinktivt ja. Men jag minns också att jag tänkte: ”Jag gör ett försök. Skulle jag inte trivas i chefsrollen har jag i alla fall vågat testa”. 

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?

Jag skulle vilja beskriva den viktigaste egenskapen som den komplexa förmågan att balansera – det vill säga att kunna balansera det kort- och långsiktiga, det hårda och det mjuka, det interna och det externa. Det räcker inte med enbart det ena eller det andra. Budget, resultat, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, kommunikation – allt behövs.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?

Att jag blivit en erfarenhet rikare varje gång en situation av någon anledning inte går helt enligt plan. Det viktiga är att reflektera över händelsen och dra lärdom av den. Ofta har det allra svåraste i ett uppdrag, misstag eller inte, lärt mig allra mest.

Varför rekommenderar du chefskap?

Det är roligt! En stark drivkraft för mig har alltid varit att utveckla, förbättra och effektivisera. Det handlar både om arbetssätt, organisation och förstås om oss som arbetar. Trivs man dessutom med ansvar och att arbeta med människor, interaktionen, är chefskapet absolut att rekommendera.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?

Här tror jag att kvinnliga nätverk och förebilder spelar en central roll. Jag tror att mentorskap, utbildning och stöd från sin närmsta chef är nycklar för att fler kvinnor ska söka sig till chefspositioner.

Hur gör du för att ladda batterierna?

Här handlar det för mig också om balans. Lika intensivt som jag arbetar, lika intensivt kan jag koppla av, med god hjälp av familjen och vänner. Det ger både glädje och är en fantastisk trygghet. Jag kan också rekommendera hund – då får man motion, frisk luft och så mycket mer.

Vilken är din favoritapp?

Svårt att välja en men det får bli Twitter för löpande nyhets- och omvärldsbevakning. Jag twittrar inte för egen del, men tycker att det är en snabb och enkel kanal för att hålla sig uppdaterad på vad som händer i en nationell och internationell kontext.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?

Tveklöst kompetensförsörjning, att kunna konkurrera om goda medarbetare.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?

Chefskapet är ett livslångt lärande. Var trygg som beslutsfattare och i din egen ledarstil, men lyhörd inför att ständigt utvecklas utifrån nya behov och omvärldens förändringar.