Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda februari 2019

Nyfiken på Helene Lövung
Kanslichef i Kammarrätten i Stockholm

Jag har valt att bli chef inom Sveriges Domstolar för att jag, tillsammans med mina medarbetare, vill bidra till den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: ”Inte bara tur”. Många skickliga kvinnliga chefer bortförklarar inte sällan sina prestationer med tur. Jag är en sådan.

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Nej, jag hade sökt den och var redo att ta mig an utmaningen.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Att vara tydlig, lyhörd och våga fatta beslut, men också att våga släppa kontrollen och ge medarbetarna förtroende.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Att lita på min inre kompass. Att göra misstag är mänskligt och jag försöker reflektera över och lära av mina egna.

Varför rekommenderar du chefskap?
För att man som chef får möjlighet att påverka och utveckla medarbetarna och verksamheten. På det personliga planet är det oerhört stimulerande. Jag lär mig så mycket av att vara chef.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Genom att vara goda förebilder och uppmuntra kvinnor som vi ser som framtida chefsämnen att våga ta steget.  

Hur gör du för att ladda batterierna?
Umgänge med familj och goda vänner ger mig energi. Lunchlöprundorna runt Riddarfjärden är bästa sättet för mig att både komma ut i dagsljuset och rensa hjärnan.

Vilken är din favoritapp?
Runkeeper och SR Play

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Kompetensförsörjningen och digitaliseringen. Domstolarna måste vara attraktiva arbetsgivare som kan rekrytera kvalificerade och kompetenta medarbetare inom alla personalkategorier, inte minst domare.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Ha inte så bråttom. Ditt yrkesliv är långt och du kommer att hinna det du vill. Ta dig tid för föräldraskapet.