Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda februari 2020

Nyfiken på Helena Jäderblom, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.

Jag har valt att bli chef inom rättsväsendet: därför att det ger mig möjlighet att både leda en verksamhet och att delta i dömande.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: ”Tillfälligheternas spel.”

Helena Jäderblom

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Nej, jag sökte min första chefstjänst därför att jag var nyfiken på chefsrollen och kände ingen tveksamhet inför det.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Tydlighet

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Att man aldrig kan vara tydlig nog.

Varför rekommenderar du chefskap?
Det gör jag inte generellt eftersom jag inte ser ett egenvärde i att vara chef. Men jag uppmuntrar gärna den som är nyfiken på att pröva och då främst därför att det är en värdefull erfarenhet.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Genom att visa dem att vi tycker att det är roligt. Jag vill också förmedla att det går fint att kliva av och på chefsrollen. Jag tycker inte att det är självklart att om man en gång blivit chef ska man sträva efter att förbli det. Jag har enbart goda erfarenheter av att växla roll.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Kopplar av på landet i Roslagen. Är jag i stan går jag gärna på opera, konsert eller bio, men sällan teater.

Vilken är din favoritapp?
Reuters nyhetsapp

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Digitalisering och AI. Jag tror också att det kommer att läggas större fokus på domstolarna och rättsväsendet överhuvudtaget som stöttepelare för vår liberala demokrati.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Det ordnar sig.