Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda februari 2023

Nyfiken på Helene Lövung, kanslichef och kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm.

Jag har valt att bli chef inom rättsväsendet därför att det ger möjlighet till inflytande och ansvar för utvecklingen av domstolarna i deras mycket viktiga roll i samhället.

Helene Lövung
Helene Lövung

Hur tror du att du uppfattas som ledare?
Det är alltid svårt att recensera sig själv men jag tror att jag uppfattas som tillgänglig, beslutsför och omtänksam.

Berätta om en händelse eller erfarenhet som har påverkat hur du är som chef.
Hur jag är som chef är troligtvis en kombination av alla människor jag mött, både privat och i arbetet samt de erfarenheter jag fått hittills i livet. Till exempel har jag haft förmånen att ha flera otroligt bra chefer och de har förstås inspirerat mig att också vilja vara en bra chef och en god förebild.

Vilken är den viktigaste förändringen som behövs för att skapa en mer jämställd bransch?
Att såväl män som kvinnor lyfter kvinnor och stöttar och uppmuntrar dem att våga och vilja bli chefer. Vi måste också bli bättre på jämställdhet i våra privata relationer eftersom jag tror att det kan reflekteras i attityder på arbetsplatsen.

Om du från någon av dina tidigare chefer fick sno en egenskap du inte själv har, vilken skulle det vara?
Några egenskaper som ett par av mina tidigare chefer har, som jag gärna skulle vilja ha mer av, är stort mod och att blixtsnabbt uppfatta och identifiera hur olika händelser i omvärlden kan påverka på verksamheten.

Vilket råd skulle du ge till en vän som står inför ett karriärsval?
Verkar det spännande och intressant? Känns det bra i magen? Säg ja! Du ångrar sannolikt mer det du valde att inte göra.

Hur gör du för att hitta balans mellan yrkesliv och privatliv?
Bra framförhållning och planering. Jag tar mig tid att ta hand om mig själv, det vinner både jag och arbetsgivaren på i längden.

Om du för en dag fick testa att vara chef i en annan bransch, vilken skulle du välja och varför?
Sjukvården – en samhällsviktig verksamhet precis som rättsväsendet men med den ytterligare dimensionen att många beslut är direkt livsavgörande. Jag tror att det skulle ge mig nyttiga insikter och perspektiv på arbetsförhållandena i den verksamhet jag verkar i.

Vad lyssnade du senast på i mobilen?
Min Duolingokurs i franska.

Om du får rekommendera något, vad som helst, vad vill du då rekommendera?
Lyssna till och reflektera över vad våra unga ger uttryck för. De vet inte bäst men genom att ta in hur de resonerar så prövas vi i våra egna resonemang och tankar. De kommer att prägla arbetsmarknaden och arbetslivet med sina preferenser och sin livsstil. Det måste vi förhålla oss till på olika sätt.