Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda januari 2019

Nyfiken på Gudrun Antemar
Lagman vid Stockholms tingsrätt

Jag har valt att vara chef i olika myndigheter med olika uppdrag i allmänhetens tjänst. Nu är jag lagman vid landets största tingsrätt därför att jag vill bidra till ett ökat förtroende för rättsstaten. Det är viktigt för mig att använda mitt chefskap för att tillsammans med medarbetarna ge en tillgänglig rättskipning som är både rättssäker och av hög kvalitet.

Boken om min karriär gav jag förra gången fick möjlighet att vara månadens Hilda titeln ”I början av något nytt” eftersom domstolarna och rättsväsendet hela tiden måste utvecklas i takt med samhällsförändringarna och därför alltid är i början av något nytt. Om jag fick möjlighet att skriva en uppföljare skulle jag vilja ge boken rubriken ”Se dig omkring – det inspirerar och ger sammanhang”.

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Nej, faktiskt inte alls. Jag hade redan fått olika möjligheter att arbeta med utvecklingsfrågor, ofta tillsammans med chefer på olika nivåer, och jag blev mycket glad när jag själv fick chansen. Sen har jag alltid tyckt att det är mycket roligare att säga ja än nej.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
En god chef ser framåt och har både mod och insikt. Förmåga att kommunicera både internt i domstolen och externt är viktig! Det handlar om att verksamheten ska uppnå ett högt förtroende hos allmänheten och bygga det på att medarbetarna får möjlighet att utveckla sin kompetens och ta ansvar.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Att lyssna och inte gå för snabbt fram! Man ska lyssna på sig själv, på medarbetarna och på andra kloka personer. Utvecklingsarbete och förändringar fungerar bäst i praktiken om det finns en bra dialog med medarbetarna och tillit till deras kompetens.

Varför rekommenderar du chefskap?
Alla vill inte vara chefer. Men ett arbetsliv är långt och fler borde verkligen välja chefskap under en del av arbetslivet. Att vara chef är så roligt och utvecklande! Om du känner att du vill påverka och att du gillar att utveckla en verksamhet ger chefskapet dig stora möjligheter att ha roligt på jobbet. 

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Vi kvinnor behöver ge varandra chansen! Det kan göras på olika sätt. Mentorskap, olika uppdrag som handlar om utveckling och samarbete inom nätverk som Hilda gör det möjligt att visa hur roligt det är att vara kvinna och chef.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Goda vänner! Uteliv i dagsljus! En stund i löpspåret, en långpromenad eller längdskidor ger mig både glädje och ny energi.

Vilken är din favoritapp?
Jag har flera och kan inte välja. Nyhetsappar, appen med kartor och stegräknarappen.  

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Rekryteringen av framtidens domare. Rättsstaten bygger på självständiga domstolar med kvalificerade och skickliga domare. Inte minst utvecklingen i Europa visar hur viktigt det är med starka domstolar. Samhället blir också mer komplext och domstolarna har en allt viktigare roll för att värna enskildas rättssäkerhet. Det kräver att domaryrket är så attraktivt att de skickligaste juristerna vill arbeta som domare åtminstone under en del av sin yrkeskarriär.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Passa på att njuta av yrkeslivet medan det pågår. Ställ inte för höga krav på dig själv utan inse vad du är bra på! Var nyfiken och våga prova det du tycker är roligt. Din karriär behöver inte innebära att du blir antingen advokat, domare eller jurist vid myndighet. Du kan byta en eller flera gånger.