Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda januari-februari 2021

Nyfiken på Lena Egelin, lagman på Solna tingsrätt.

Jag har valt att bli chef inom rättsväsendet därför att jag vill vara med och påverka utvecklingen. Det känns väldigt angeläget att få vara med och arbete för att vidmakthålla och förstärka förtroendet för domstolarna.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: ”Ständiga förbättringar – ett yrkesliv kantat av utvecklingsfrågor”.

Lena Egelin

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Nej, det gjorde jag aldrig. Jag blev glad över att få möjlighet att vara med och påverka, både inom det område jag då arbetade med (digitalisering av domstolarna under slutet av 1990-talet) och samtidigt få medverka till att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för de som jag fick privilegiet att leda.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Självkännedom är en mycket viktigt. Att utvärdera sig själv är ju det enda sättet att ständigt försöka förbättra sina egna brister. Det är också av stor betydelse att man känner stor tillit till sina medarbetare och kan delegera.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Att misstag tar och oss framåt. Alla gör fel, och den som delar med sig av sina misstag sprider kunskap och skapar ett tillåtande klimat där misstag tas fram och kan läggas till rätta, istället för att ängsligt gömmas undan.

Varför rekommenderar du chefskap?
Inget är så glädjande som att se en verksamhet utvecklas, att se idéer bli till verklighet och skapa mervärde för omgivningen.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Att vi som är chefer och kvinnor delar med oss av våra erfarenheter och stöttar den yngre generationen. Det är viktigt att vi skapar arbetsplatser där det går att kombinera familje- och yrkesliv.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Jag gör nog som de flesta andra, tar del av kulturevenemang, träffar familj och vänner, reser och vistas i naturen. Under pandemin har det varit svårt att utöva olika intressen. Det förfärliga året 2020 skänkte mig dock ett barnbarn som verkligen är en källa till glädje.

Vilken är din favoritapp?
Under rådande omständigheter är det alla de appar som gör det möjligt att hålla kontakt med släkt och vänner, både i Sverige och runt om i världen.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Jag tror att domstolarnas verksamhet kommer att bli avsevärt mer digital framöver. Året 2020 har tydligt visat att vi kan genomföra stora delar av vår uppgift utan att det alltid behöver ordnas fysiska möten. Parter och vittnen kan med teknikens hjälp vara med hemifrån, eller från sitt kontor. Kanske blir det i framtiden möjligt med online-rättegångar som t.ex. kan följas via skärmar på tingsrätten. En stor utmaning för domstolarna är den framtida domarförsörjningen.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Att vara öppen för de olika möjligheter som dyker upp. Det viktigaste är att ta sig an uppgifter som känns stimulerande och intressanta. Det finns inga smarta vägar till en lysande karriär och egentligen inget faktiskt mål att uppnå. Det är en fantastisk resa som erbjuds den som valt juridiken som sitt yrkesområde. Det finns ett brett utbud av arbetsplatser att välja på genom karriären och det ger ett rikt yrkesliv.