Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda juni 2016

Nyfiken på Margareta Bergström

Hovrättspresident i Hovrätten för Övre Norrland, Umeå

Jag har valt att bli chef inom Sveriges Domstolar därför att det är en samhällsviktigt jobb med stora utvecklingsmöjligheter.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: Nej, en sån bok vill jag inte skriva och jag tror att bara min mamma skulle vilja läsa den.

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?

Tvekade mycket och upplyste frågeställaren om att jag faktiskt var ganska allvarligt sjuk vid det tillfället. Han svarade: ”Nu, ja!”  Den optimismen tror jag betydde mycket, till och med för mitt tillfrisknande, och jag har försökt ta lärdom av det i mitt chefskap.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?

God självkännedom. Då vågar man göra det man själv är bra på och inser i vilka delar man måste se till att få gott stöd och kompletterande kompetens.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?

Misstag är en bra läromästare. Har nog lärt mig att ofta tänka ett varv till, är ganska impulsiv som person.

Varför rekommenderar du chefskap?

För att ingen dag är lik den andra och för att man får chansen att pröva sina förmågor och sätta sina idéer i verket. Kul för det mesta!

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?

Tror att dåliga självförtroenden och onödigt hög ambitionsnivå på alla livets områden samtidigt är de största hindren. Därför är uppmuntran och goda förebilder fortfarande det viktigaste. 

Hur gör du för att ladda batterierna?

Uppsöker fjäll och hav, skog och sjö. Är en riktig naturromantiker.

Vilken är din favoritapp?

Swish, så användbar.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?

Personalrekryteringen kommer nog att fortsätta vara en stor fråga. Konsekvenserna av det mångkulturella samhället en annan, allt från praktiska frågor kring tolkning, översättning och sådant till bättre metoder för både tvistelösning och rättskipning i situationer där internationella förhållanden/kulturella skillnader spelar roll. Frågorna hänger ihop på det sättet att vi behöver rekrytera från en bredare bas i framtiden.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd inom rättsväsendet, vilket råd hade du velat ge dig själv?

Ta det lugnt. Det är ingen katastrof att göra lite fel ibland. Det mesta går att rätta till.