Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda juni 2017

Nyfiken på Catharina Espmark, statssekreterare i Justitiedepartementet

Jag har den roll jag har därför att jag fick möjligheten och för att jag hoppas att jag kan bidra till att utveckla politiken på ett så viktigt och centralt område som rättsväsendet.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Det finns många egenskaper som har betydelse och behovet kan variera lite beroende på vilket uppdrag man har. Men för att säga något allmängiltigt tror jag att en kombination av att tycka om att arbeta i ett lag och att samtidigt ha mod och t.ex. inte dra sig för att fatta svåra beslut är bra. Något jag menar att man ska akta sig för som chef är prestige. Chefer som ägnar mycket tid och kraft åt den egna prestigen kan få det ganska besvärligt.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Att försöka hitta en balans mellan att inte ta ett misstag för hårt och att samtidigt reflektera tillräckligt över dem för att inte göra om samma, eller liknande, misstag igen.

Varför rekommenderar du chefskap?
För att man – om man blir en bra chef – verkligen kan bidra till en verksamhets utveckling. Och för att det också kan vara förenat med glädje. I alla fall lite då och då. Att tillsammans med medarbetare gå i mål med ett stort arbete kan vara oerhört stimulerande. Också för chefen.

Hur kan vi locka fler kvinnor att söka höga chefsposter?
Förutsättningarna för att kombinera ett uppdrag som högre chef med ett liv i övrigt måste vara sådana att unga personer attraheras av att söka sig mot ett sådant arbete. Sedan kan saker som t.ex. mentorprogram eller goda förebilder – inte minst om man själv har en riktigt bra chef – spela en viss roll som ett komplement.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Jag tränar. Ofta.

Vilken är din favoritapp?
Jag har döttrar som är unga vuxna så jag swishar en del. Men om det är en favoritapp vet jag inte …

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Att effektivt utreda och bekämpa brott är kommer även framöver att vara en stor fråga. Men det bästa är ju om brotten aldrig begås. Därför tror att arbetet för att förebygga brott är helt avgörande. Det arbetet sträcker sig långt utanför det kriminalpolitiska området och kan handla om möjligheter för alla till arbete, utbildning, bra bostäder och framtidstro.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå – vilket råd hade du velat ge dig själv?
Var inte alltför sträng mot dig själv. Stå ut med att man gör misstag ibland, men som jag nämnde tidigare – våga erkänna ett misstag och se till att reflektera konstruktivt över det. Älta det inte. Prata med någon du har förtroende för.