Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda juni 2019

Nyfiken på Therese Mattsson, generaldirektör och chef för Kustbevakningen.

Jag har valt att vara chef i organisationer som ger stor samhällsnytta och som kan göra skillnad för både samhället och medborgarna. Det ger mig stor tillfredsställelse att se hur bra verksamhet och duktiga medarbetare kan bidra till samhällsnyttan. Utan kunniga och engagerade medarbetare kommer ingen att lyckas med sitt chefsskap.

Boken om min karriär skulle möjligen vara ”Tre uniformer i samhällets tjänst”.  Det har inte varit en medveten karriärplanering från min sida, men jag har haft möjligheter och modet att anta nya utmaningar.

Therese Mattsson

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Inte alls, jag är storasyster så jag har övat sedan jag var tre år.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Att våga ta beslut, ha tålamod och att ta sig tid att vara ute och träffa medarbetarna i deras vardag. Ge förtroende och delegera till medarbetarna.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Att inte underskatta vikten av tydlig och återkommande information och kommunikation från ledningen. Ta tillvara på den kompetens och klokskap som finns i din omgivning och i nätverken.

Varför rekommenderar du chefskap?
Det är så roligt och utvecklande! Möjligheten att påverka och utveckla andra människor, grupper och en verksamhet är så stimulerande. Men det är inte en dans på rosor alla dagar, men även det kan man lära sig mycket av.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Genom att visa på goda förebilder, uppmuntra kvinnor att leda projekt, söka chefsjobb och sedan stötta dem på olika sätt. Det kan ibland kännas ensamt att vara chef och då är det bra med mentorskap och nätverk.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Frisk luft och dagsljus. Bäst av allt är skogspromenader med maken och hundarna. Dessutom försöker jag sova minst 7 timmar per natt och jag märker direkt när jag inte fått sova tillräckligt.

Vilken är din favoritapp?
SVT och SJ.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan i din bransch?
Kompetensförsörjningen och digitaliseringen. Det gäller att attrahera kompetenta medarbetare och att utveckla verksamheten för att vara en attraktiv arbetsgivare även i framtiden. Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter till utveckling av verksamhet men även stora risker när det gäller informationssäkerhet och felaktig användning av känsliga uppgifter.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Det finns så många roliga jobb, så fastna inte på ett jobb som får dig att stanna i din utveckling. Ta alla chanser att prova på nya utmaningar. Du kan byta jobb oftare än du tror.