Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda juni 2020

Nyfiken på Malin Bonthron, justitieråd i Högsta domstolen

Jag har valt att bli justitieråd därför att det är det absolut roligaste juristjobb jag kan tänka mig! Det är ren lyx att få arbeta så stor del av arbetstiden med riktigt kvalificerad juridik. Och att få göra det tillsammans med mina fantastiska kollegor.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: ”Med hjärta och hjärna”. Titeln står för att jag tycker att hjärtat måste vara med i jobbet, både vid vägval i karriären och i själva utövandet av arbetet. Inte minst viktigt i mitt nuvarande arbete som domare.

Malin Bonthron
Foto: Micke Lundström

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Min första chefstjänst var som enhetschef på en av Justitiedepartementets enheter. Jag tvekade inte när jag väl sökte och fick tjänsten. Men jag hade tvekat ganska mycket dessförinnan och inte alls varit säker på om jag verkligen ville ha rollen som enhetschef, en typisk mellanchefstjänst med allt vad det innebär.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Att se – och höra – sina medarbetare och kunna möta dem utifrån de personer de är. Att kunna erkänna sina egna fel och svagheter.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
En av många saker jag lärt mig är att en fälla för mig är att jag kan bli för detaljkontrollerande, något som är särskilt dåligt i chefsrollen. Alla växer av att få eget ansvar och det främjar såväl kvalitet som effektivitet om chefen kan delegera på ett bra sätt. Jag skulle ljuga om jag påstod att jag numera aldrig faller i just denna fälla men däremot tror jag att jag numera i alla fall är bättre på att upptäcka att jag har gjort det.

Varför rekommenderar du chefskap?
Jag är ju inte chef i dag men kan ändå varmt rekommendera chefskap. Det jag tyckte var det absolut roligaste var att få möjlighet att se och hjälpa medarbetare att växa i sina roller och bli ännu bättre på det de gjorde.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Det handlar om både faktiska förutsättningar och om självförtroende/inställning. En hög chefspost kräver ett CV med relevant tidigare erfarenhet, normalt från chefsposter på lägre nivå. Min tro är att det viktigaste man kan göra för att få kvinnor att söka höga chefsposter är att som arbetsgivare arbeta aktivt med basen för framtida rekrytering till höga chefsposter så att den är jämnt fördelad könsmässigt. I det arbetet är det viktigt att se och uppmuntra duktiga yngre kvinnor att våga ta steget till den första chefsposten.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Jag tycker mycket om att vara ute i naturen, det är den absolut bästa återhämtningen för mig.

Vilken är din favoritapp?
Storytel, med den har jag alltid en bra bok till hands.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Hur vi ska lyckas motivera våra yngre medarbetare att stanna så länge på sin tjänst att både de och vi får ut bästa möjliga av den tiden. Min spaning under de sista åren på Justitiedepartementet och på nuvarande tjänst är att allt fler yngre medarbetare vill korta tiden på varje tjänst och gå vidare till nya utmaningar. På sådana arbetsplatser där det tar lång tid att lära sig jobbet är den trenden inte helt lätthanterad.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Stressa inte upp dig, det mesta brukar lösa sig med tiden.