Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda maj 2017

Nyfiken på Åsa Erlandsson, advokat och partner, Setterwalls Advokatbyrå AB

Jag har valt att bli delägare i advokatbyrå därför att jag vill driva - vara med och påverka – och bygga en verksamhet.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: ”Work hard. And be nice to people.”

 

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Jodå det gjorde jag. Men så var det någon som sa: ”jamen du har ju fått frågan därför att vi tror på dig. Varför tror inte du på dig?”. Det förlöste liksom det hela och på den vägen är det…

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Att se potentialen i andra och att våga lita på kraften i mångfald, alltså att allt inte måste göras precis så som du tänkt dig själv eller först.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Att inte glömma bort magkänslan, eller rättare sagt mig själv – vad jag vill och tycker om. Jag har gjort ett och annat val där jag mer tänkt hur man borde göra och vad som är taktiskt rätt. Men det har inte slutat bra. Betydligt bättre har det gått när jag vågat lita på magkänslan. Detta sagt: magkänsla kan vara farlig också i det att den helt okritiskt antagen kan hämma utveckling. Så, låt mig nyansera: det jag lärt mig är dels att inte glömma bort magkänslan, dels att ha ett lite kritiskt förhållningssätt till den – i alla fall inte alltid lita blint på den.

Varför rekommenderar du chefskap?
Vill du vara med och utveckla (snarare än bestämma), då är chefskap ”it”. Det kan vara verksamhet som du är med och utvecklar. Det kan vara människor. Men en fin bonus är att du utvecklas själv också.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Genom goda förebilder. Ju fler vi blir, desto lättare blir det för andra att våga och vilja.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Trädgårdsarbete. Tack gode gud för trädgårdsarbete.

Vilken är din favoritapp? SR Play. Love it!

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Digitaliseringen.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Ha inte så bråttom, Åsa. Karriären är lång! Och så tror jag att jag hade haft mycket stöd av den fråga som Sheryl Sandbergs (Facebook, Google) vid något vägval sägs ha fått från Mark Zuckenberg: ”What would you do if you weren’t afraid?”.