Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda maj 2018

Nyfiken på Mari Heidenborg, justitieråd i Högsta domstolen

Jag har valt att bli chef inom rättsväsendet därför att: För mig har det alltid varit viktigt att kunna göra skillnad. Som chef har jag haft möjlighet att påverka i många av de frågor som jag anser angelägna för att bibehålla och öka förtroendet för rättsstaten och tillhandahålla en bra och stimulerande arbetsmiljö för medarbetarna.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: Även en krokig väg leder framåt …

Mari Heidenborg

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
– Nej, jag tvekade inte alls. Jag hade under en längre tid deltagit i och lett olika utvecklingsprojekt och engagerat mig i verksamheten vid mitt dåvarande jobb så det kändes som ett naturligt steg att så att säga bli chef på riktigt.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
– Det är självklart viktigt att vara lyhörd och att lyssna på och lita på sina medarbetare. Jag skulle dock säga att det allra viktigaste är att vara tydlig i ledarskapet och våga fatta, genomdriva och stå för beslut som inte uppskattas av alla medarbetare men som ändå är nödvändiga.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
– Att testa och förankra sina idéer ordentligt och se till att inte bara omge sig med personer som tycker som en själv. Det är alltid bra att diskutera med dem som är mest motvalls. Har jag lyckats övertyga dem eller i vart fall anser att idén håller trots deras invändningar kan jag gå vidare. En annan viktig lärdom är att backa och göra om i de fall det inte blev bra. Prestigelöshet funkar alltid.

Varför rekommenderar du chefskap?
– Det är det bästa sättet att kunna förändra saker. Jag har också funnit en stor personlig tillfredsställelse i att se mina idéer förverkligas och att medverka till att medarbetare utvecklas.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
– Jag har för egen del alltid ställt väldigt höga krav på mig själv. Jag tror tyvärr att det är vanligt att vi kvinnor gör det. Ett lite mer avslappnat förhållningssätt vore bra. Vi bör också bli bättre på att coacha yngre kvinnor i att vi duger som vi är och att dra ner på kraven på oss själva. Jag skulle också gärna se fler möjligheter att kunna stiga av en chefstjänst. Att man en gång blivit chef ska inte behöva innebära att man alltid ska vara chef.

Hur gör du för att ladda batterierna?
– Avslappnat umgänge med nära och kära ger mig alltid bra energi.

Vilken är din favoritapp?
– Försöker dra ner på skärmtiden till förmån för riktiga möten men SL-appen är det svårt att vara utan.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
– Det mest självklara svaret är möjligen hur vi ska kunna rekrytera domare. Mot bakgrund inte minst av utvecklingen runt om i Europa befarar jag att frågan hur vi ska värna och bevara rättsstaten kan bli en ännu större utmaning. 

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
– Ett råd jag ger till alla unga är att ta det lite lugnt med karriärplaneringen. Var sak har sin tid och även krokiga vägar leder oftast till ett bra slutmål.