Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda maj 2019

Nyfiken på Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, grundare av Ulfsdotter Law

Jag har valt att bli innehavare av en advokatbyrå därför att jag vill ha inflytande och vill vara med och påverka en verksamhet i syfte att skapa en bra arbetsplats.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: Allt är möjligt!

Anna_Ulfsdotter_Forssell_200.jpg
Fotograf: Magnus Skoglöf

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Jag tvekade inte när jag blev erbjuden min första chefstjänst utan tyckte att jag – med stöd av äldre och mer erfarna kollegor på avdelningen – kunde bidra i den rollen. Min första chefstjänst var en tjänst som enhetschef på Länsstyrelsen i Stockholm. Länsstyrelsen var en mycket bra arbetsplats som verkligen satsade på kompetensutveckling och utbildning i ledarskap. Detta var år 1998 och jag var 32 år. Jag har haft stor nytta av det jag lärde mig då.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
De ledaregenskaper jag anser vara mest värdefulla är tydlighet, mod samt ett intresse av och en förmåga att kunna kommunicera med alla. En bra chef är intresserad av människor helt enkelt.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Ensam är inte stark utan det är tillsammans vi skapar framgångsrika team på arbetsplatserna! För att driva en verksamhet åt rätt håll krävs att alla känner sig delaktiga och strävar mot samma mål.

Varför rekommenderar du chefskap?
Jag rekommenderar chefskap eftersom det är ett sätt att utvecklas som människa. I rollen som chef lär du dig mycket om andra människor och du lär dig mycket om dig själv. Vidare kommer du att inse vikten av att ha bra team. Det bästa teamet består av människor som är olika varandra. Jag rekommenderar dock endast chefskap till den person som har ett uttalat intresse av människor och som vill se människor växa och utvecklas.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Vi kan locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter genom att inspirera och stötta. Hilda och alla andra nätverk liksom mentorskap är värdefulla bidrag till detta.

Hur gör du för att ladda batterierna?
För att ladda batterierna umgås jag med min stora familj och rör mig ute i naturen.

Vilken är din favoritapp?
Jag har två favoritappar: väderappen och Swish. Swish underlättar livet som förälder!

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Jag tror att den stora framtidsfrågan inom advokatbyråbranschen kommer att bli frågan om hur vi bäst attraherar de unga till yrket och hur vi får dem att stanna kvar. Vi måste sprida information om hur fantastiskt advokatyrket är. 

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Skaffa dig en bra mentor! Det kan vara en intern mentor i början och en extern litet längre fram i karriären. De interna mentorskapen måste hela tiden utvärderas. När jag började på min första advokatbyrå år 2000 hade jag en fantastisk mentor i den advokat jag arbetade med, det vill säga min principal. Utan honom hade jag nog lämnat advokatyrket ganska snabbt. Han gjorde det möjligt för mig att arbeta på byrå med den familjesituation jag befann mig i då (tre barn under sex år, en man som reste över världen och inga släktingar nära). Jag har haft tur på mina arbetsplatser och har haft flera bra mentorer. De har inte uttalat kallats mentorer utan har varit mina chefer. Samtliga har varit viktiga för mig i min fortsatta karriär. Jag har också haft en oerhört inspirerande privat mentor som inte är jurist men som har en gedigen ledarerfarenhet. Hon har också varit ett viktigt stöd för mig i min karriär.