Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda mars 2017

Nyfiken på Maria Chambers, advokat

Jag har valt att bli delägare i en advokatbyrå av det skälet att positionen medför en självständig ställning och kräver en hög grad av integritet.  Nyligen har jag bytt från att verka i en storbyråmiljö till en mindre nischbyrå. 

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken ”Flygande start!” Eller möjligen ”Luft under vingarna!” (Eftersom jag började min karriär på SAS).

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Nej. Med delägarskap i en advokatbyrå följer chefstjänsten automatiskt. I ärlighetens namn var jag dock mer nyfiken på delägarskapet än på chefspositionen.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Att våga släppa fram sina medarbetare. Att vara en god förebild.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Min långa tid i yrkeslivet har medfört att jag blivit tryggare i min roll som rådgivare. Kanske har jag tidigare varit försiktig med att ifrågasätta. Jag har gått från att dokumentera en affärsuppgörelse till att lämna synpunkter på affären.

Varför rekommenderar du chefskap?
Med chefskapet kommer en självständighet som jag tycker är värdefull och därför eftersträvansvärd. Integritet är viktigt och det är lättare att uppnå om man har en självständig ställning. 

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Jag tror att samma saker lockar kvinnor och män. Idag är det inte nödvändigtvis höga löner. De unga prioriterar känslan av tillhörighet, trivsel och samhällsengagemang före lönsamhet. Därtill kommer möjligheten att åstadkomma den så omtalade balansen i livet. Man vill hinna med mer än bara arbetet.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Jag är ute i naturen. Jag åker gärna skidor och skridskor. På sommarhalvåret blir det en hel del vandring, kajakpaddling och cykling. Och golf förstås. Att umgås med familj och vänner är också viktigt. Jag känner ofta ett behov av ”input” från andra håll än min närmsta omgivning när jag har haft mycket på jobbet. Att ta del av kulturutbudet är också energigivande.

Vilken är din favoritapp?
Just nu är det BridgeBase.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
För att bibehålla en hög grad av specialisering och satsning på kvalificerade ärenden är det inte omöjligt att vi kommer att engagera underentreprenörer i låglöneländer för mer standardiserade produkter.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Satsa på mina styrkor och inte oroa mig för svagheterna. Att våga sticka ut.