Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda mars 2018

Nyfiken på Carin Götblad, regionpolischef i Region Mitt

Jag har valt att bli chef inom rättsväsendet därför att jag är intresserad av att lösa problem inom viktiga samhällsfrågor.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: Alla problem går att lösa.

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Nej. 

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Att vara lyhörd och ha en bra kommunikationsförmåga, att veta vad man vill och att ha ett inre driv, men man måste också känna sig själv och naturligtvis kunna slutföra saker. 

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Mycket, bland annat att inte ha så bråttom och att kompromissa mer.

Varför rekommenderar du chefskap?
Det är roligt och mycket utvecklande, men det krävs ett hundraprocentigt engagemang för den verksamhet man leder, annars går det inte bra.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Genom att föra ut hur personlighetsutvecklande och roligt det är samt genom ett jämställdare samhälle och en jämställdare familjepolitik.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Jag är tillsammans med mina barnbarn, rider, cyklar och gör allt övrigt ute i naturen.

Vilken är din favoritapp?
Swish (till barnbarnen…)

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Ett mycket mer kvalificerat samarbete i hela den offentliga sektorn.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Ta häng på de goda, inklusive det goda inom dig själv!