Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda mars 2019

Nyfiken på Petra Lundh, riksåklagare.

Jag har valt att bli chef i Åklagarmyndigheten för att det är ett utmanande, spännande och väldigt roligt arbete där jag tillsammans med våra otroligt kompetenta medarbetare varje dag ställs inför aktuella och viktiga frågor där vi förhoppningsvis kan göra skillnad.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: ”När ska bluffen avslöjas?” För lite så känns det – hur hamnade jag här?

Petra Lundh

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Nej, jag fick frågan om jag ville bli kanslichef i en stor statlig utredning, svarade i princip omgående ja och det har jag aldrig ångrat.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Att vara nyfiken, tycka om människor, vara lyhörd och se varje medarbetare.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Att det inte är farligt att göra fel. Fel gör vi alla, det viktiga är att inte göra om dem.

Varför rekommenderar du chefskap?
För att det är så roligt och tillfredsställande att tillsammans med medarbetarna utveckla och förbättra den verksamhet man arbetar med.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Genom att vara förebilder och visa att det t.ex. går mycket bra att kombinera familjeliv med att vara chef.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Jag tränar, läser böcker och umgås med familj och vänner.

Vilken är din favoritapp?
FaceTime och Swish

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Att vi fortsatt måste vara en attraktiv arbetsgivare som både kan rekrytera och behålla de skickligaste och mest kompetenta medarbetarna.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Att inte ha för höga krav på sig själv, att våga pröva på olika jobb när tillfälle ges och att det viktigaste är att det är kul att gå till jobbet.