Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda mars 2021

Nyfiken på Maria Eka, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Jag har valt att bli chef inom domstolsväsendet därför att det är ett ansvarsfullt och meningsfullt arbete.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: Steg för steg.

Maria Eka
Foto: Roger Olausson

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Jag tvekade, men blev också sporrad av utmaningen.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Att vara kommunikativ och att vara nyfiken. Kommunikation är för mig både att lyssna på andra och att vara tydlig i det jag själv förmedlar. Nyfikenheten handlar för mig om att lära känna medarbetarna på ett ömsesidigt förtroendefullt sätt, som i slutändan gynnar verksamheten och de resultat man uppnår.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Att ibland stanna upp och reflektera över sig själv och över de beslut man tagit tror jag är nödvändigt för att mogna och utvecklas. Det man reflekterar över behöver inte vara misstag utan det handlar mer om att få självdistans och se på sitt eget agerande med ett utifrånperspektiv.

Varför rekommenderar du chefskap?
Genom att vara chef kan du få andra att växa och en verksamhet att utvecklas. Det ger kraft och glädje både till andra och till dig själv.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Inom domstolarna är det numera många kvinnor på chefsposterna. Men det finns branscher som inte är lika jämställda. Jag tror att det fortfarande handlar om att förändra attityder hos både kvinnor och män.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Genom att umgås med familj och vänner, att prata om stort och smått över en god måltid är den bästa avkopplingen för mig. Jag får också ny kraft av kultur- och naturupplevelser.

Vilken är din favoritapp?
Instagram, min bankapp och Svensk ordbok är nog det jag använder mest.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Just nu handlar mycket om digitala arbetssätt och möjlighet till flexibilitet i var man utför sitt arbete. På sikt är det att domstolarna ska fortsätta att vara attraktiva och moderna arbetsgivare som kan rekrytera och behålla hög kompetens i alla personalgrupper.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Ha is i magen! Du behöver inte ha så bråttom, det är roligt och lärorikt att prova många olika anställningar och uppdrag.