Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda mars 2022

Nyfiken på Monica Hall, chef för utskottsavdelningen i Riksdagsförvaltningen.

Jag har valt att bli chef inom Riksdagsförvaltningen för att kunna bidra till utvecklingen av en central del av den offentliga förvaltningen.

Monica Hall

Hur tror du att du uppfattas som ledare?
– Det jag brukat få höra är att jag är engagerad, tydlig och lösningsorienterad.

Berätta om en händelse eller erfarenhet som har påverkat hur du är som chef.
– Svårt att peka på någon enskild erfarenhet eller händelse utan det är väl mängden av olika erfarenheter som jag fått som format mig till den chef jag är idag.

Vilken är den viktigaste förändringen som behövs för att skapa en mer jämställd bransch?
– Att aktivt jobba med att uppmuntra lovande chefsämnen. Också viktigt att identifiera de som har en god potential men som inte själva aktivt söker sig till chefstjänster (vilket ofta är kvinnor).

Om du från någon av dina tidigare chefer fick sno en egenskap du inte själv har, vilken skulle det vara?
– Att ibland vara lite mindre otålig.

Vilket råd skulle du ge till en vän som står inför ett karriärsval?
– Våga prova, man brukar sällan ångra sig.

Hur gör du för att hitta balans mellan yrkesliv och privatliv?
– Jag försöker att verkligen vara ledig när jag är ledig, att koppla bort jobbet helt.

Om du för en dag fick testa att vara chef i en annan bransch, vilken skulle du välja och varför?
– Jag skulle välja Försvarsmakten inte minst för att få en inblick i hur de jobbar med ledarskap.

Vad lyssnade du senast på i mobilen?
– Brukar bli kvällsupplagan av Studio Ett.

Om du får rekommendera något, vad som helst, vad vill du då rekommendera?
– Engagera dig i det du gör, då blir arbetet roligare och du har större förutsättningar att nå framgång.