Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda november 2017

Nyfiken på Kathrin Flossing, riksdagsdirektör

Jag har valt att bli chef inom statsförvaltningen därför att jag vill kunna bidra till samhällsutvecklingen. Som chef får man en bra plattform för att kunna driva frågor och genomföra förbättringar i verksamheten. En bra statsförvaltning är fundamental i en väl fungerande demokrati, och jag känner stolthet över att vara chef i staten.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: I demokratins tjänst - en resa mellan riksdag, regering, domstolar och förvaltningsmyndigheter.

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Nej, jag blev jätteglad! Jag hade sökt tjänsten något år tidigare och inte fått den då, så jag var väl förberedd. 

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
1 Ha drivkraft och kunna entusiasmera och motivera medarbetarna med den), 2 vara rak och tydlig i alla sammanhang (även om frågan är obekväm) och 3 våga vara sig själv (god självkännedom är viktigt!)

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Jag försöker att ta tag i misstaget direkt och inte skyla över det, rätta till det så långt det går och sedan fundera ut hur jag ska göra för att undvika att göra om det. 

Varför rekommenderar du chefskap?
Som chef får man förutsättningar att kunna förverkliga sina ambitioner med verksamheten. Att åstadkomma resultat tillsammans med medarbetarna gör jobbet meningsfullt och man utvecklas med det. 

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Vi som redan är chefer ska vara goda förebilder och i olika sammanhang uppmuntra andra att våga satsa. Även om det inte alltid är lätt att vara chef, så är det inte heller så svårt och betungande som många verkar tro. Som chef styr man t.ex. mer över sin agenda än som icke-chef. 

Hur gör du för att ladda batterierna?
Allt möjligt roligt som inte har direkt med jobbet att göra. Bäst av allt är att umgås med barnbarnen, men att resa, vara utomhus, läsa och baka fungerar också bra. 

Vilken är din favoritapp?
Det blir delad plats mellan Hemnet och Flightradar. 

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Hur demokratins värden ska tas till vara i framtiden är den riktigt stora frågan. Som arbetsgivare tror jag att rekryteringsfrågan blir den stora utmaningen framöver. 

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Ha inte alltid så bråttom! Ta ofta på mottagarens glasögon! Fatta aldrig beslut stående!