Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda november 2018

Nyfiken på Eva Hägg
Advokat, delägare på Mannheimer Swartling

Jag har valt att bli delägare på advokatbyrå därför att advokatrollen är rolig och spännande samtidigt som delägarrollen ställer krav på intresse av och engagemang inom många andra områden som HR-, organisations-, strategi-, samhälls- och framtidsfrågor.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: ”Man kan inte alltid ha roligt … men ganska ofta faktiskt

Eva Hägg

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Nej, att bli erbjuden delägarskap var något jag arbetat för och hoppats på och ibland fruktat.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Att entusiasmera och få medarbetare att synliggöra och utnyttja sin potential. Skapa ett förtroendefullt samarbete.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Jag har lärt mig att misstag är oundvikliga och nödvändiga för att utvecklas och att man har kommit långt om man kommer över dem.

Varför rekommenderar du chefskap?
Chefskap är utvecklande, utmanande, engagerande och ofta ett naturligt nästa steg. Att få arbeta tillsammans med kunniga, inspirerande kollegor i olika ålder och med olika bakgrund är det som ger chefskapet energi.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Genom att visa att det är roligt, möjligt och värt vissa uppoffringar. Visa på förebilder och agera genom informellt ledarskap.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Umgås med familj och vänner, tränar (tennis till exempel, vilket dock kan vara mer frustrerande än laddande), läser eller går på utställning eller bio.

Vilken är din favoritapp?
Omni, Spotify, Bookbeat, Sudoko.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Vara ett attraktivt alternativ för framtidens jurister: Jag tror att viktiga frågor då kommer att vara att kunna erbjuda en större förutsebarhet i arbetet; de flesta förstår att det är ett krävande arbete med oregelbundna arbetsinsatser, men att vi med organisation och handledarskap kan skapa bättre förutsebarhet i arbetsinsatserna och ge möjlighet till återhämtning.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Allt går inte att planera, ha roligt, älta inte. Med tiden får du nytt perspektiv.