Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda november 2019

Nyfiken på Magdalena Persson, advokat och delägare, MAQS Advokatbyrå

Jag har valt att bli delägare i advokatbyrå därför att det är ett naturligt val om man vill stanna kvar i advokatvärlden och utvecklas som rådgivare.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: ”Nej, din karriär handlar inte om bananskal – den handlar om dig”

Magdalena Persson

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Inte alls, eftersom jag då inte identifierade att mina första steg i advokatkarriären också innebar att jag successivt fick olika chefsroller. När jag så småningom förstod det, var det för sent att tveka. Dessutom hade jag då redan hunnit känna på hur roligt det var att ha inflytande på organisationen. Det var bara att fortsätta.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
1. Att kunna lyfta blicken från det enskilda steget och se hur det passar in i struktur och strategi för helheten.
2. Att ta tillvara individers styrkor istället för att låta bekämpandet av eventuella svagheter skugga möjligheterna.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Just att man lär sig. Och att misstag därför oftast är en källa till kunskap och erfarenhet. Och om det inte skulle vara fallet får man i alla fall lära sig något om sig själv.

Varför rekommenderar du chefskap?
För att det skapar ansvar som i sin tur ger mening.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Vi måste visa fler exempel. Det förekommer att media, som en motvikt till medelålders och äldre manliga chefer, särskilt pekar på unga superkvinnor i början av vad man får förstå ska bli fantastiska karriärer. Det är bra. Men dessutom behöver vi visa exempel på kvinnor som tagit sig igenom karriärens början och faktiskt blivit kvar. Det finns många goda exempel. Se bara på Hilda-nätverkets medlemmar. Jag skulle exempelvis vilja slå ett slag för en positiv lansering av Advokattanten. Tant i bemärkelsen klok, erfaren och dokumenterat framgångsrik. Ju fler Advokattanter som syns desto enklare blir det för unga kvinnor att se möjligheten att gå vidare i advokatkarriären, inklusive delägarskap.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Jag återhämtar mig genom att vara mycket ute.

Vilken är din favoritapp?
Skidspår.se.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Hur vi engagerar unga att vilja delta i utvecklingen av advokatrollen och av den enskilda advokatbyrån. Det finns också en utmaning i hur vi kombinerar klassisk juridik med ny teknik.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Slappna av, du kan redan en massa saker – resten kommer du att lära dig.