Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda november 2020

Nyfiken på Kristina Svahn Starrsjö
Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

Jag valde att bli chef inom rättsväsendet för att jag på olika sätt ville påverka och göra skillnad. Det var också en naturlig väg att gå för att kunna fortsätta att utvecklas. Numera är jag justitieråd och det har jag valt för att jag tycker att det är väldigt roligt och givande att varje dag få arbeta med kvalificerad juridik, ett fantastiskt jobb!

Kristina Svahn Starrsjö
Foto: Johanna Wulff

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Nej, jag såg fram emot att få börja som chef och kände mest att det var roligt.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Tydlighet och att våga fatta beslut, även obekväma sådana. Att vilja leda och att göra det med empati och engagemang. 

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Att det är jobbigt när det händer men att det mesta går att reparera. Att det finns mycket att lära av misstag och att man kommer över dem, i vart fall så småningom. 

Varför rekommenderar du chefskap?
Jag rekommenderar inte chefskap generellt. Chefskap är utmanande och kräver engagemang, man måste därför vilja och vara intresserad av att leda. Samtidigt är det roligt och det är en värdefull erfarenhet att ha varit chef, både kunskapsmässigt och personligt.       

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Genom att visa att det är roligt och se till att de faktiska förutsättningarna finns på plats vad gäller arbetstider m.m. så att det kan fungera att ha ett chefsjobb även om man har familj och små barn. Vidare att det finns en någorlunda jämn könsfördelning bland yngre medarbetare så att det finns en bas för att kunna rekrytera duktiga kvinnor. Samt genom att se kvinnor, uppmuntra dem att söka chefsjobb och visa på förebilder.  

Hur gör du för att ladda batterierna?
Jag tycker om att göra saker utomhus. Det handlar om allt från att gräva i trädgårdslandet på vårt lantställe till att tälta i fjällen och gå på skidtur.

Vilken är din favoritapp?
Jag har inte så många appar men Swish och SMHI är bra.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Det finns många viktiga framtidsfrågor, som rättssäkerhet och domstolarnas roll i samhället, men jag tror att digitaliseringen och AI kommer att bli den största frågan.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Lita på dig själv och dina kunskaper. Och ta det lite lugnare, det mesta ordnar sig.