Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda november 2021

Nyfiken på Lena Frånstedt Lofalk, advokat och delägare på KANTER Advokatbyrå.

Jag har valt att bli delägare i advokatbyrån för att få vara med och driva verksamheten, inte bara arbeta i den. Att vara delägare ger en annan dimension till vardagen; det ger inflytande och skapar också ett stort engagemang för byrån.

Lena Frånstedt Lofalk

Hur tror du att du uppfattas som ledare?
Svar: Det är svårt att beskriva sig själv; det är mycket lättare att beskriva andra. Men jag tror att jag uppfattas som rätt tydlig och att jag uppmuntrar självständigt arbete och eget ansvar.

Berätta om en händelse eller erfarenhet som har påverkat hur du är som chef.
Svar: För många år sedan upptäckte jag plötsligt hur lätt det var att yngre medarbetare gick in till äldre kolleger (chefen) och ville ha svar på hur de skulle agera eller vad som gällde i olika avseenden. Mitt sätt att hantera det blev att ställa en motfråga; vad är ditt förslag? Har lett till meningsfulla diskussioner och ansvarstagande medarbetare.

Vilken är den viktigaste förändringen som behövs för att skapa en mer jämställd bransch?
Svar: Att vi får fram fler kvinnor i ledande positioner. Och att medarbetarna själva är jämställda i sina privata relationer.

Om du från någon av dina tidigare chefer fick sno en egenskap du inte själv har, vilken skulle det vara?
Svar: Jag har arbetat så länge nu att jag fått uppleva ett antal beundransvärda egenskaper hos chefer och kolleger som jag också inspirerats till att försöka utveckla hos mig själv. En del har jag kanske lyckats med och andra är en ständigt pågående process. Jag tänker exempelvis på att vara drivande, nyfiken, kreativ, orädd inför utmaningar, empatisk och ha förmåga att (verkligen) lyssna.

Vilket råd skulle du ge till en vän som står inför ett karriärsval?
Svar: Välj det som lockar och inspirerar dig nu, inte det som du tror kommer att passa i en framtid som du faktiskt inte vet så mycket om. Förändra senare om det blir nödvändigt. Och välj en bra chef.

Hur gör du för att hitta balans mellan yrkesliv och privatliv?
Svar: Jag ser mitt privatliv som lika viktigt som ett möte med klient. Det är klart att arbetet går före privatlivet när det på riktigt är brådskande och akut för klienterna, men i övrigt försöker jag leva efter den principen.

Om du för en dag fick testa att vara chef i en annan bransch, vilken skulle du välja och varför?
Svar: Jag skulle tacka nej. Advokatyrket är bäst.

Vad lyssnade du senast på i mobilen?
Svar: Senast var det P3 Historia om Dag Hammarskjöld. Men ofta blir det Söndagsintervjun och nu senast med Magda Gad.

Om du får rekommendera något, vad som helst, vad vill du då rekommendera?
Svar: Tro på dig själv. Och läs skönlitteratur. Varför inte Kaj Pollack ”Att välja glädje” eller Jonathan Franzens nya ”Crossroads”.