Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda november 2022

Nyfiken på Cecilia Klerbro, lagman Nacka tingsrätt.

Jag har valt att bli chef inom rättsväsendet därför att det är samhällsviktigt och ansvarfullt och jag vill vara med och påverka.

Cecilia Klebro

Hur tror du att du uppfattas som ledare?
Jag tror och hoppas att jag uppfattas som engagerad, prestigelös, tillgänglig och stöttande.

Berätta om en händelse eller erfarenhet som har påverkat hur du är som chef.
Jag tycker att jag som chef har ställts, och fortfarande ställs, inför många utmaningar. De flesta utmaningar jag har ställts inför har både påverkat och utvecklat mig och mitt agerande i chefskapet.

Vilken är den viktigaste förändringen som behövs för att skapa en mer jämställd bransch?
Att se till att vi arbetar på lika villkor både i hemmet och på jobbet samt värderar erfarenheter på ett jämställt sätt. Vi behöver stötta kvinnor till att bli chefer på mansdominerande arbetsplatser och tvärtom.

Om du från någon av dina tidigare chefer fick sno en egenskap du inte själv har, vilken skulle det vara?
Flera personer som är chefer har visat mig hur de agerar och tänker i olika situationer vilket är nyttigt och bra att se för att få andra infallsvinklar. Hur jag agerar eller uppträder måste ändå utgå från vad jag är bekväm med.

Vilket råd skulle du ge till en vän som står inför ett karriärsval?
Känns det som en rolig och spännande utmaning ska du ta den för då anstränger du dig mycket, ger mest av dig själv, utvecklas i din yrkesroll och får nya erfarenheter.

Hur gör du för att hitta balans mellan yrkesliv och privatliv?
Jag har inte alltid varit bra på att hitta balansen men försöker nu sätta en gräns för när arbetet är klart för dagen och det är dags att tänka på annat. Ser till att planera och göra andra saker som stimulerar mig och som ger mig glädje.

Om du för en dag fick testa att vara chef i en annan bransch, vilken skulle du välja och varför?
Det finns många spännande branscher men på sistone har jag funderat över alla uppgrävningar av gatorna i stan. De grävs upp och stängs igen för att efter bara ett par månader grävas upp igen. Det vore en utmaning att hitta ett sätt att styra upp logistiken i renoveringar/förbättringar av alla ledningar och rör vi har nergrävda i gatorna.

Vad lyssnade du senast på i mobilen?
Ekots nyhetssändning och musik.

Om du får rekommendera något, vad som helst, vad vill du då rekommendera?
Var nyfiken och gå på din magkänsla.