Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda november–december 2016

Nyfiken på Charlotte Brokelind

Hovrättspresident i Göta hovrätt

Jag har valt att bli chef inom Sveriges Domstolar därför att jag vill bidra till domstolarnas viktiga arbete i den demokrati vi har och påverka dess utveckling.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken Man kan bli chef fast man är sig själv.

Charlotte Brokelind

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Nej.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Ödmjukhet och mod.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Massor! Det finns nästan alltid andra aspekter på en fråga än de jag själv ser. Chefens agerande har större betydelse än man tror. Om man bara förklarar hur man tänker har folk i regel större förståelse för beslut. Det handlar mycket om kommunikation, och det är någon som man inte får underskatta.

Varför rekommenderar du chefskap?
Det är otroligt utvecklande att arbeta med människor. Att vara chef inom en kunskapsorganisation handlar nästan bara om det.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Vi måste få kvinnorna att förstå att man inte måste vara perfekt för att bli chef. Det är inte männen, och de drar sig inte för att bli chefer ändå. Vi måste förklara att kvinnor har särskilt goda förutsättningar att arbeta med människor, vilket det som sagt var är just vad det handlar om. 

Hur gör du för att ladda batterierna?
Åker till Österlen och promenerar vid havet. Äter sen en god måltid i goda vänners lag.

Vilken är din favoritapp?
Olika väderappar.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Kompetensförsörjningen. Kampen om den bästa arbetskraften däribland de bästa cheferna, utan tvekan.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Ta det inte allvarligt och ha inte så bråttom.