Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda oktober 2017

Nyfiken på Charlotte von Essen, biträdande säkerhetspolischef

Jag har valt att bli chef inom Säkerhetspolisen därför att det ger mig möjlighet att bidra i Säkerhetspolisens viktiga uppdrag – att skydda Sverige och vår demokrati, men också  att arbeta i en organisation med hög och blandad kompetens.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: Vägen till Ingenting
(anm.: Säkerhetspolisens lokaler ligger i kvarteret Ingenting)

Charlotte von Essen

 

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Det fanns egentligen aldrig någon anledning för mig att tveka vid det tillfället eftersom det rörde sig om ett vikariat. Men den person som jag vikarierade för fick ett annat arbete och jag blev helt enkelt kvar. Vid den tidpunkten var jag redan inne i chefsrollen och det kändes då naturligt att fortsätta.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Att kunna lyfta blicken och se helheten och kunna prioritera. Andra viktiga egenskaper är att vara lyhörd och våga släppa på kontrollen. 

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Precis det – att reflektera över varför det hände och dra lärdom för framtiden. Att undvika att fatta beslut för snabbt utan tänka igenom en gång till är också en viktig lärdom. Ibland krävs det förstås ett snabbt beslut, men du hinner alltid med att reflektera över konsekvenserna i någon mån. 

Varför rekommenderar du chefskap?
Möjligheten att kunna påverka, bidra till att medarbetare och organisationen utvecklas.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Bland annat genom goda förebilder och se till att det finns forum där farhågor och tveksamheter kring chefsfrågor kan diskuteras.

 Hur gör du för att ladda batterierna?
Jag laddar gärna mina batterier genom att umgås med familj och goda vänner. Att vara ute i naturen oavsett årstid ger mig både energi och lugn. 

Vilken är din favoritapp?
Att alltid ha tv-n påslagen med text-TV igång är något som jag vande mig vid under min tid på Regeringskansliet. Min favoritapp är förstås text-TV-appen.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Säkerhetspolisen har många och stora utmaningar de kommande åren. En av dessa är att hitta nya medarbetare med rätt kompetens. Vi står inför en historisk rekryteringssatsning och vi behöver många olika professioner. Givetvis behöver vi poliser men också jurister, tekniker, beteendevetare, systemvetare och inte minst språkkunniga medarbetare.