Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda oktober 2018

Nyfiken på Doris Högne Rydheim
Kanslichef på Högsta förvaltningsdomstolen.

Jag har valt att bli chef inom rättsväsendet därför att jag vill göra skillnad.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: Att våga säga ja

 Doris Högne Rydheim

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Jag sökte mig aktivt till en chefsutbildning/anställning efter min jur.kand. examen och tingsmeritering. Det blev polischefsyrket som jag hamnade i 27 år gammal. Jag var då yngst i den karriären och det var enbart ett tiotal tjejer anställda som polischefer innan jag rekryterades.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Att vara ledare måste man tycka om. Det ska kännas roligt på jobbet. Självklart finns det många aspekter i ledarskapet som gör en chef till en bra ledare t.ex. lyhördhet, tydlighet och prestigelöshet. Men viljan att vara med och påverka och att driva förändring och förbättring måste finnas som en grundförutsättning för att kunna gå in i ett bra ledarskap.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Att jobba med förändring och med människor innebär att göra saker som inte är gjorda tidigare. Det innebär också att allt inte kommer att bli alldeles lyckat. Att ha mod att prova nya lösningar är något jag lärt av mina misstag för mellan misstagen har mycket också blivit riktig bra.

Varför rekommenderar du chefskap?
Därföratt det är ett utmanande och roligt uppdrag där man behövs och känner att man gör nytta.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Jag försöker ge tjejer ledaruppdrag som är tidsatta i projekt och arbetsgrupper, ge utbildningsinsatser, visa på det utvecklande i själva chefsuppdraget och på det sättet få ett intresse för tjejer att söka sig till ledaruppdragen.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Jag umgås med familjen men jobbar också väldigt intensivt inom idrottsrörelsen i olika styrelseuppdrag och möter på det sättet människor från andra miljöer än dem jag möter på jobbet. Det berikar och ger energi.

Vilken är din favoritapp?
Till apparna har jag inte hunnit än. Möjligen parkeringsappen!

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Hur vi behåller legitimiteten för domstolarna som en oberoende och självklar institution för tvistlösning i en digitaliserad och internationaliserad omvärld.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Var öppen för olika uppdrag. Säg inte nej utan tro på dig själv om andra tror att du klarar nya utmaningar.