Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda oktober 2019

Nyfiken på Ylva Norling Jönsson, lagman på Helsingborgs tingsrätt

Jag har valt att bli chef inom rättsväsendet därför att jag vill bidra till och stärka vårt demokratiska samhälle. Det låter pretentiöst men det är den anledningen jag har landat i och det hänger ihop med vad jag tror är domstolarnas stora framtidsfråga som jag strax ska utveckla.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: Standing still means stepping backwards

Ylva Norling Jönsson

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Jag blev uppmanad att söka en chefsrådmanstjänst men kände mig inte säker på att det var rätt. Jag bestämde mig ändå för att testa och skickade in en ansökan. Själva antagningsprocessen gjorde att jag reflekterade mycket över hur det skulle vara att bli chef och när jag väl fick chansen kände jag ingen tvekan.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Jag tror att en väldigt viktig egenskap är att vara tydlig. Osäkerhet skapar olust. Sen är det viktigt att vara en god förebild. Människor gör som du gör, inte som du säger.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Att alla inte tänker som jag och att olika människor behöver olika lång tid för att anpassa sig till förändringar.

Varför rekommenderar du chefskap?
Det ger en möjlighet att påverka utvecklingen och en större förståelse för verksamheten på ett övergripande plan vilket i sin tur ger en ökad arbetsglädje och motivation.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Både kvinnor och män måste använda samma måttstock för sina medarbetare oavsett kön. Jag har en bestämd känsla av att vi dömer kvinnor hårdare och är mer förlåtande när män gör misstag.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Jag är passionerad hästmänniska och laddar batterierna i stallet.

Vilken är din favoritapp?
Alla appar som ger bra samhällsinformation och alla appar som lär mig mer om hästar och ridning.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
I en demokrati är det helt avgörande att människor har förtroende för samhällsfunktionerna och då särskilt för domstolarna. Samhället förändras snabbt och det gäller särskilt teknikutvecklingen. Jag tror att det är nödvändigt att domstolarna ser på verksamheten med användarens och allmänhetens ögon. Vi behöver lära oss att ta hjälp av andra professioner dels för att kunna berätta om vår verksamhet på ett bra sätt och dels för att kunna göra små effektiva förändringar så att vi går i takt med samhällsutvecklingen och kan erbjuda reell ”access to justice” vid varje given tidpunkt. Det mesta av det här förändringsarbetet ryms under begreppet LegalDesign och hur vi tar till oss och använder det arbetssättet tror jag är vår stora framtidsfråga.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Att inte vara så sträng mot mig själv och att ha mer tålamod; en del förändringar tar längre tid än andra.