Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda oktober 2022

Nyfiken på Helena Jäderblom

Justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen

Jag har valt att bli chef inom rättsväsendet därför att det ger mig möjlighet att både leda en verksamhet och att döma.

Helena Jäderblom

Hur tror du att du uppfattas som ledare?

– Tydlig och ganska prestigelös.

Berätta om en händelse eller erfarenhet som har påverkat hur du är som chef.

– Mina tidigare erfarenheter att som mellanchef vara klämd mellan den högsta ledningen och de medarbetare jag själv var chef över har gett mig förståelse för mellanchefers dilemman och särskilda uppgifter.

Vilken är den viktigaste förändringen som behövs för att skapa en mer jämställd bransch?

– Att män och kvinnor tar lika stort ansvar för hem och barn. Ansvaret för att det ska bli så ligger lika mycket på kvinnor som på män.

Om du från någon av dina tidigare chefer fick sno en egenskap du inte själv har, vilken skulle det vara?

– En egenskap som jag har beundrat hos flera av mina tidigare chefer är förmågan till örnblick, alltså förmågan att alltid se till det större sammanhanget för verksamheten.

Vilket råd skulle du ge till en vän som står inför ett karriärsval?

– Säg ja till det som leder till störst förändring; att gräma sig i efterhand för att man avstår från att ta ett kliv ut i det okända är värre än att misslyckas i ett nytt sammanhang, för att travestera Heidenstam.

Hur gör du för att hitta balans mellan yrkesliv och privatliv?

– Jag har inte alltid haft en bra balans, ibland har det blivit för mycket arbete. Men en sak gällde när mina barn var små: Jag tog sällan med arbete hem. Även om det innebar att jag kom hem sent lämnade jag pappren och datorn på kontoret. Jag försöker hålla den linjen nuförtiden också.

Om du för en dag fick testa att vara chef i en annan bransch, vilken skulle du välja och varför?

– Sysselmester på Svalbard. Att patrullera kusten utanför Longyearbyn med tjänstefartyget och ta en avstickare över land med tjänstehelikoptern vore inte dumt. Helst under sommarhalvåret.

Vad lyssnade du senast på i mobilen?

– Förmodligen var det en spellista när jag var ute och joggade.

Om du får rekommendera något, vad som helst, vad vill du då rekommendera?

– Rysslandexperten Gudrun Perssons sommarprat 29 juni i år.