Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda oktober

Nyfiken på Jessika van der Sluijs, dekanus för juridiska fakulteten, Stockholms universitet.

Jag har valt att bli chef inom Stockholms universitet därför att möjligheten dök upp, jag hade lust och timingen var rätt. Att vara fakultetens dekanus är ett tillfälligt förtroendeuppdrag och kollegerna röstar fram en dekan för tre år i taget. Efter avslutat uppdrag återvänder man till sin tidigare tjänst med forskning och undervisning. Uppdraget är fantastiskt roligt eftersom man arbetar med så gott som alla fakultetens kolleger på ett sätt man inte gör som forskare och lärare inom ett visst ämne. Uppdraget är också lärorikt eftersom man också har olika funktioner i styrningen av universitetet.

 Jessika van der Sluijs

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Nej.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Att vara engagerad, noggrann, empatisk, tydlig och kunna fatta beslut. Det skadar inte om man har visioner för sin verksamhet.  

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Den viktigaste lärdomen är att man lär sig av misstagen. Misstagen är en naturlig (och jobbig) komponent i den yrkesmässiga utvecklingen.

Varför rekommenderar du chefskap?
Om man vill och tillfälle ges ska man så klart satsa på det!  En rolig aspekt av chefskapet är att man får möjlighet att lära känna sin verksamhet från grunden. En annan aspekt är att alla verksamheter behöver bra chefer. Kan det vara så att din verksamhet behöver dig som chef?

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Jag tror kanske att man ska tänka lite mindre ”locka” och ”stötta” och tänka lite mer ”tilldela skarpa uppdrag”. Det som har förberett mig personligen allra bäst för dekanuppdraget är att jag hade turen att ha folk omkring mig som redan tidigt gav mig skarpa uppdrag som t.ex. att ansvara för internationella konferenser, kursansvar, diverse expertuppdrag, eller en roll i styrningen av Stockholm Centre for Commercial Law. Jag var inte alltid särskilt förberedd och visste inte alltid om eller hur jag skulle klara av saker, men fick helt enkelt hantera det som dök upp. Uppdragen behöver ju inte vara chefsjobb, utan kan vara andra typer av ”high stake”-uppgifter, helst sådana som har stort potential att verkligen gå åt skogen. Då lär man sig. Och förbereder sig inför eventuella chefsposter.

Till dig som är sugen på tyngre uppdrag vill jag ge rådet att faktiskt kommunicera det till exempelvis din chef eller andra med inflytande. Det finns en enorm kraft i att explicit uttrycka en vilja – både inför sig själv och inför andra. Sen kanske det inte blir som man vill, men då beror det i vart fall inte på att man inte sagt något.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Jag umgås med mina nära och kära och med min häst. Gärna samtidigt.

Vilken är din favoritapp?
Scannable, dvs. en skanner i mobilen som gör PDF-er som man t.ex. kan maila till sig själv.  Och i dessa coronatider: Facebook.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Forskningens frihet, kanske främst i en global kontext. Att ge en robust juristutbildning som samtidigt svarar mot arbetsmarknadens föränderliga behov.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Lyssna noga på andra, hitta din egen grej och kör på.